Koulutussuunnittelija

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on koulutussuunnittelijan tehtävä 1.3.2019 alkaen toistaiseksi.

Yliopistopalveluiden tehtävänä on toimia yliopiston hallituksen ja rehtorin yleisenä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä, antaa hallinnollisia ohjeita ja toimintaa tukevia palveluja, valvoa ohjeiden ja määräysten noudattamista sekä tehdä aloitteita yliopiston toiminnan kehittämiseksi.

Koulutuspalvelut -vastuualue tuottaa palveluita koulutuksen, opetuksen ja opiskelun tueksi yhteistyössä rehtorin, koulutusneuvoston, tiedekuntien ja laitosten sekä erillislaitosten kanssa. Koulutuspalveluissa tehtävät jakaantuvat yliopistotasolla keskitettyihin palveluihin, tiedekuntatasoisiin palveluihin ja lähipalveluihin laitoksilla ja erillislaitoksilla.

Koulutussuunnittelijan tehtävänä on kielikeskuksen opintohallintoon liittyvät koordinointi-, suunnittelu- ja kehittämistehtävät, kuten opetussuunnitelman ja opetusohjelman koostaminen sekä opetuksen toteutumisen seuranta, työsuunnitelmaprosessin koordinointi ja seuranta, tuntiopetukseen liittyvät tehtävät sekä opintotietojärjestelmien käyttö ja ohjaus. Lisäksi koulutussuunnittelijan tehtäviin kuuluu myös opiskelijoiden ohjaus ja neuvonta.

Koulutussuunnittelijan tehtävät ovat monipuolisia ja vaativia suunnittelu- ja kehittämistehtäviä. Tehtävä edellyttää monipuolista osaamista laajojen akateemisten koulutuskokonaisuuksien suunnittelusta ja ohjauksesta sekä opintohallinnon tietojärjestelmistä. Tehtävä edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa ja erinomaista suomen kielen taitoa ja hyvää englannin kielen taitoa sekä erittäin hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Muu kielitaito luetaan hakijalle eduksi. Eduksi luetaan myös kokemus monikulttuurisissa ja -kielisissä työyhteisöissä työskentelystä sekä korkeakouluopiskelijoiden ohjaamisesta ja opintoneuvonnasta.

Koulutussuunnittelijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 8 (2510,94 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä 10.–18.12.2018 antaa opintopäällikkö Ulla Lautiainen, puh. +358 400 248 069, sähköposti ulla.lautiainen@jyu.fi.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1)      Ansioluettelo (CV)

2)      Englanninkielinen motivaatiokirje (max. yksi A4)

Hakemus tulee jättää 7.1.2019 mennessä sähköisellä hakulomakkeella.