Sovellussuunnittelija

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on sovellussuunnittelijan tehtävä ajalle 15.2.2019-31.12.2019.

Yliopistopalveluiden tehtävänä on toimia yliopiston hallituksen ja rehtorin yleisenä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä, antaa hallinnollisia ohjeita ja toimintaa tukevia palveluja, valvoa ohjeiden ja määräysten noudattamista sekä tehdä aloitteita yliopiston toiminnan kehittämiseksi.

Jyväskylän yliopiston Digipalvelut on osa yliopistopalveluja. Jyväskylän yliopiston Digipalvelut on vuonna 2007 perustettu IT-palveluyksikkö, jossa työskentelee noin 90 alan ammattilaista. Digipalvelut tuottaa ja kehittää yliopiston tarvitsemien IT-palvelujen lisäksi ratkaisuja ja palveluja myös muille asiakkaille lähinnä yliopisto- ja korkeakoulusektorilla. Digipalvelujen kehittämispalvelut vastaa yliopiston koulutuksessa, tutkimushallinnossa, www-julkaisemisessa ja raportoinnissa käyttämien tietojärjestelmien kehittämisestä, tukipalveluista ja henkilöstön IT-taitojen koulutuksesta.

Työtehtävä liittyy yliopiston opetuksen ja palvelujen www-pohjaisten tietojärjestelmien kehittämiseen. Sovellussuunnittelija toimii osana Digipalvelujen ohjelmistokehitystiimiä. Työssä painottuvat asiakasprojekteihin liittyvät tekniset suunnittelu-, tuki- ja ohjelmistokehitystehtävät.

Sovellussuunnittelijan tehtävä tarjoaa erinomaisen oppimispolun ohjelmistokehityksestä kiinnostuneelle osaajalle. Tehtävässä saa mahdollisuuden kehittää tuhansien opiskelijoiden ja opettajien päivittäin käyttämiä palveluita osana rentoa ja asiantuntevaa työyhteisöä sekä toimia ketterän kehityksen ohjelmistotiimissä. Hyödynnämme työssämme moderneja ohjelmistokehitysmenetelmiä, viimeisimpiä teknologioita ja laadukkaita työkaluja.

Tehtävän hoitaminen edellyttää hyvää tietoteknistä osaamista, kykyä tietojärjestelmien suunnitteluun sekä tuntemusta ketteristä ohjelmistokehitysmenetelmistä. Tehtävässä edellytetään ohjelmointikokemusta (Java), tietokantaosaamista (SQL), hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja (sekä suomeksi että englanniksi) sekä soveltuvaa tietoteknistä peruskoulutusta tai vastaavaa osaamista. Lisäksi tehtävän hoitaminen edellyttää ongelmanratkaisukykyä, oman osaamisen jatkuvaa kehittämistä, hyviä tiimityöskentelytaitoja ja oma-aloitteisuutta.

Eduksi katsotaan seuraavien tekniikoiden, järjestelmien ja työkalujen tuntemus: Python, PostgreSQL, Javascript, HTML + CSS, AMQP, Gitlab, Jira, Jenkins, Docker, Hibernate, Maven, Angular, React, Spring. Eduksi katsotaan myös yliopiston tietojärjestelmien, toimintaympäristön sekä hallinnollisten ja koulutuksellisten prosessien tuntemus. 

Sovellussuunnittelijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 7 (2 230,84 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa 6-50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään viiden kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Lisätietoja: Markku Närhi, kehittämispalvelujen päällikkö, puh. 040 587 7361, markku.t.narhi@jyu.fi  ja digijohtaja Ari Hirvonen, ari.p.hirvonen@jyu.fi


Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:
1) Ansioluettelo (cv)
2) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. 

Hakemus tulee jättää viimeistään 1.2.2018 sähköisellä hakulomakkeella.