Professori, analyyttinen kemia ja kiertotalous

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Ylistönrinteellä ja Mattilanniemessä sijaitseva matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on luonnontieteellisen osaamisen keskittymä. Tiedekuntamme tarjoaa laadukkaita ja monipuolisia koulutusohjelmia matemaattis-luonnontieteellisillä aloilla. Kansainvälisesti arvostettu tutkimuksemme pyrkii vastaamaan monipuolisesti tulevaisuuden haasteisiin, ja luo pohjan asiantuntijaksi kehittymiselle muuttuvassa maailmassa. Tiedekuntamme koostuu neljästä laitoksesta: bio- ja ympäristötieteiden laitos, fysiikan laitos, kemian laitos sekä matematiikan ja tilastotieteen laitos. Laitosten lisäksi tutkimusta tehdään myös nanotiedekeskuksessa, Konneveden tutkimusasemalla sekä kiihdytinlaboratoriossa.

Haettavana on kemian laitoksella

professorin tehtävä, analyyttinen kemia ja kiertotalous, 1.6.2019 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, toistaiseksi

Professorin tehtävä sijoittuu kemian laitokselle ja se tukee osaltaan resurssiviisauden teeman ympärille muodostuvaa monitieteistä JYU.WISDOM-yhteisöä. Kemian laitoksen tutkimuksen vahvuusalat ovat rakennekemia ja syntetiikka, optinen spektroskopia ja laskennallinen kemia, uusiutuvien luonnonvarojen ja elinympäristön kemia, poikkitieteellinen nanotiede ja kemian opetus. Kemian laitoksen monipuolinen laitekanta mahdollistaa korkeatasoisen, kansainvälisen tutkimusyhteistyön sekä monipuolisen opetuksen. Laitoksen keskeisenä toiminta-ajatuksena on yhteistyö sekä laitoksen sisällä että muiden alojen toimijoiden kanssa. Tätä heijastelee mm. tutkimuslaitteiden laaja yhteiskäyttö. Laitoksella arvostetaan perustutkimusta ja siitä kumpuavien uusien sovellusten kehittämistä. Laitoksen henkilöstön kokonaismäärä on n. 100 henkilöä.

Professorin tehtävänä on johtaa, kehittää ja vahvistaa analyyttisen kemian oppiaineeseen ja erityisesti kiertotalouteen liittyvää tutkimusta ja opetusta sekä osallistua täydentävän rahoituksen hankintaan. Tehtävän alaan kuuluva kiertotalouden tutkimus hakee ratkaisuja ihmiskunnan suuriin haasteisiin, jotka liittyvät kestävään kehitykseen. Epäorgaaniseen analytiikkaan, arvokkaiden raaka-aineiden talteenottoon sekä teollisuusyhteistyöhön ja yhteiskunnalliseen vuorovaikuttamiseen liittyvä kokemus katsotaan eduksi.

Tehtävän täyttämistä varten on laadittu kirjallinen suunnitelma, josta ilmenee tarkemmin tehtävät, kelpoisuusvaatimukset ja hakemuksen liitteet. Suunnitelma on luettavissa yliopiston verkkosivuilla https://www.jyu.fi/en/workwithus/appointment-procedure

Professorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 8 - 11  (4719,77 €/kk – 6954,87 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa 6-50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Lisätietoja antavat dekaani Mikko Mönkkönen, puh. +358 50 441 3682, s-posti: mikko.monkkonen@jyu.fi sekä laitoksen johtaja, professori Mika Pettersson, puh. +358 50 310 9969, s-posti: mika.j.pettersson@jyu.fi.

Hakemukseen tulee liittää suomeksi tai englanniksi pdf-tiedostoina (tiedoston nimessä mainittava aina hakijan nimi):

  1. hakijan ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi).
  2. selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tutkimustyön johtamiseen ja kansainväliseen toimintaan liittyvistä ansioista sekä muusta johtajakokemuksesta
  3. lyhyt kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (opetusportfolio)
  4. lyhyt kirjallinen selostus muista ansioista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa tehtävään mukaan luettuna selvitys täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisesta sekä vastuista tällaisella rahoituksella toteutetuista tutkimushankkeista
  5. numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään
  6. lyhyt kuvaus siitä, miten hakija aikoo edistää analyyttisen kemian ja kiertotalouden tutkimusta ja opetusta kemian laitoksella
  7. enintään 5 pääjulkaisua yhtenä tiedostona. Julkaisut on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti.

Hakemus tulee jättää viimeistään 25.2.2019 sähköisellä hakulomakkeella.