Suunnittelija

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisenkysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.
 
Haettavana on suunnittelija tehtävä ajalle 1.4.2019 (tai sopimuksen mukaan) - 30.11.2019. 

Avoimen tiedon keskus (Open Science Centre) tallentaa, tuottaa ja välittää tietoa edistääkseen yliopistoyhteisön tiedonkäyttöä sekä tieteellisen tiedon leviämistä yhteiskuntaan. Avoimen tiedon keskuksessa toimivat yliopiston kirjaston, museon ja avoimen tieteen palvelut. 

Suunnittelijan tehtävät painottuvat Avoimen tiedon keskuksen tiedemuseon luonnontieteelliseen näyttelytoimintaan ja perusnäyttelyn uudistamiseen. Suunnittelijan tehtävänä on vastata perusnäyttelyhankkeen aloittamisesta, näyttelykäsikirjoituksen kirjoittamisesta, yhteistyökumppaniverkoston rakentamisesta ja rahoituksen selvittämisestä yhteistyössä intendentin ja museotoimintojen päällikön kanssa.

Tehtävään valittavalta edellytetään bio- ja ympäristötieteiden alan ylemmän korkeakoulututkinnon antamia tietoja ja taitoja. Hakijalla tulee olla vankka luonnon ja eliölajien tuntemus, tuntemus näyttelysuunnittelusta (museot tai tiedekeskukset) sekä tietotekniikan hyvät perustaidot. Työ edellyttää tutkimus-, ympäristö- ja tiedekasvatusprosessien ymmärrystä ja alan työmenetelmien itsenäistä hallintaa ja oma-aloitteisuutta. Hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja sekä hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. Museoalan työkokemus ja/tai museologian perusopinnot katsotaan hakijalle eduksi.

Suunnittelijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 8 (2518,09 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa 6 - 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat: museotoimintojen päällikkö Pirjo Vuorinen pirjo.vuorinen@jyu.fi,
intendentti Tanja Koskela tanja.a.e.koskela@jyu.fi

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:
1) Hakemus
2) Ansioluettelo (cv)
3) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Hakemus tulee jättää viimeistään 1.3.2019 sähköisellä hakulomakkeella.