Koulutussuunnittelija

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. 

Haettavana on koulutussuunnittelijan tehtävä 1.3.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan toistaiseksi.

Yliopistopalveluiden tehtävänä on toimia yliopiston hallituksen ja rehtorin yleisenä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä, antaa hallinnollisia ohjeita ja toimintaa tukevia palveluja, valvoa ohjeiden ja määräysten noudattamista sekä tehdä aloitteita yliopiston toiminnan kehittämiseksi.

Koulutuspalvelut -vastuualue tuottaa palveluita koulutuksen, opetuksen ja opiskelun tueksi yhteistyössä rehtorin, koulutusneuvoston, tiedekuntien ja laitosten sekä erillislaitosten kanssa. Koulutuspalveluissa tehtävät jakaantuvat yliopistotasolla keskitettyihin palveluihin, tiedekuntatasoisiin palveluihin ja lähipalveluihin laitoksilla ja erillislaitoksilla.

Koulutussuunnittelijan tehtävä sijoittuu koulutuspalveluiden matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan lähipalveluihin kemian laitoksella. Koulutussuunnittelija valmistelee koulutusta koskevia asioita sekä toimeenpanee ja tiedottaa päätöksistä. Koulutussuunnittelija osallistuu laitoksen opetussuunnitelmatyöhön ja laatii opetusohjelman tuntiopetus- ja tenttijärjestelyineen. Tehtäviin kuuluu opiskelijoiden neuvontaa mm. perustutkintojen rakenteeseen, työharjoitteluun ja valmistumiseen liittyvissä kysymyksissä. Koulutussuunnittelija osallistuu opiskelijarekrytointiin ja -valintaan.

Koulutussuunnittelijalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä yliopistokoulutuksen tuntemusta. Matemaattis-luonnontieteellisen ja erityisesti kemian koulutuksen tunteminen katsotaan eduksi. Lisäksi tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää monipuolisia tietoteknisiä valmiuksia.

Koulutussuunnittelijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 8 (2518,09 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa 6-50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa opintopäällikkö Marja Korhonen, marja.e.korhonen@jyu.fi, p. 040-770 7777.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Ansioluettelo (cv)
2) Motivaatiokirje
3) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Hakemus tulee jättää viimeistään 17.2.2019 sähköisellä hakulomakkeella.