Yliopistonopettaja, liikuntapedagogiikka

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on
yliopistonopettajan tehtävä, liikuntapedagogiikka, 1.8.2019 alkaen toistaiseksi.

Liikuntatieteiden koulutus ja tutkimus on keskitetty maassamme Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan. Liikuntaa ja terveyttä, niiden välisiä yhteyksiä sekä liikunnan ja terveyden edistämistä tarkastellaan monitieteisesti, päämääränä terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen elämänkulun eri vaiheissa.

Tiedekunnan valtakunnallisiin tehtäviin kuuluu keskeisesti liikunnan- ja terveystiedon opettajankoulutus. Tiedekunnassa on liikuntatieteiden ja terveystieteiden koulutusalat. Tiedekunnassa on kolme tieteenalaryhmää: liikuntabiologia, liikunnan käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteet sekä terveystieteet. Tiedekunnassa toimii kolme tutkimuskeskusta: Neuromuscular Research Center, Gerontologian tutkimuskeskus sekä Terveyden edistämisen tutkimuskeskus. 

Liikuntapedagogiikan yliopistonopettajan tehtävässä painottuvat ensisijaisesti vesiliikunnan sekä liikuntapedagogiikan ja –didaktiikan opetustehtävät perustutkinto-opiskelijoille. Tehtäviin sisältyy myös osallistuminen tiedekunnan yhteiseen sekä tieteenalaryhmän opetukseen, opiskelijavalintoihin sekä mahdollisia muita oppiaineen ja tiedekunnan johdon osoittamia tehtäviä. Yliopistonopettajan tehtävät ovat opetuspainotteisia.

Yliopistonopettajan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä.

Tehtävä edellyttää hyvää perehtyneisyyttä liikunnanopettajan työhön, ja työn vaatiman sisällöllisen- ja vuorovaikutusosaamisen opettamista. Tehtävän hoitamisessa tarvitaan tutkivaa otetta oppimiseen ja opettamiseen sekä kehittävää asennetta opetustyöhön. Tiedekunnan opetussuunnitelmia tarkastellaan kriittisesti kolmen vuoden välein, siksi tehtävässä vaaditaan myös laajaa näkemystä liikuntapedagogisesta asiantuntijuudesta ja sen kehittämistarpeista. Työ edellyttää hyviä yhteistyötaitoja, vahvaa pedagogista osaamista sekä tutkimusperustaisen korkeakouluopetuksen erityispiirteiden ymmärtämistä. 

Eduksi katsotaan perehtyneisyys opetusteknologiaan ja kokemus koululiikunnan opettamisesta sekä valmius opettaa englannin kielellä.

Yliopistonopettajan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 4-5 (2507,62 €/kk – 2903,61 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa 6-50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja: Koulutussuunnittelija Minna Rasinaho, minna.rasinaho@jyu.fi, puh. tel:+358504413683 tai yliopistonlehtori Reijo Bottas, reijo.bottas@jyu.fi, puh. tel:+358408054738.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi)

2) Selvitys opetusansioista (OPETUSPORTFOLIO). Selvitys opetusansioista on ansioluetteloa täydentävä asiakirja, jossa hakija esittelee omaa opetustaan ja pedagogista ajatteluaan sekä kehittymistään opettajana haettavana olevan tehtävän näkökulmasta. Käytännössä tämä selvitys tarkoittaa 2-3 sivun mittaista vapaamuotoista tekstiä, jonka liitteenä on hakijan kriittisesti valitsemat näytteet.

Hakemus tulee jättää viimeistään 3.3.2019 sähköisellä hakulomakkeella.