Suunnittelija

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. 

Avoimen tiedon keskuksessa on haettavana

suunnittelijan tehtävä 1.4.2019 alkaen toistaiseksi. 

Avoimen tiedon keskus (Open Science Centre) tallentaa, tuottaa ja välittää tietoa edistääkseen yliopistoyhteisön tiedonkäyttöä sekä tieteellisen tiedon leviämistä yhteiskuntaan. Yliopiston kirjasto ja tiedemuseo muodostavat Avoimen tiedon keskuksen. 

Suunnittelijan tehtäviin kuuluu kirjallisuuden hankinta (sekä painetut että e-kirjat) yliopiston tarpeisiin. Erityisesti tehtävässä painottuu kurssikirjahankinta ja sen kehittäminen. Suunnittelija työskentelee Avoimen tiedon keskuksen saatavuustiimissä ja osallistuu tarvittaessa myös tiimin muihin tehtäviin. 

Suunnittelijalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, hyvää suomen ja englannin kielen taitoa (muu kielitaito eduksi) sekä kokemusta tietoaineistohankinnasta. Eduksi katsotaan kirjasto- ja informaatioalan koulutus, kokemus yliopistomaailmasta sekä tietämys tieteellisestä julkaisutoiminnasta ja avoimen tieteen periaatteista.   

Tehtävässä suoriutumisessa edesauttavat hyvät yhteistyö-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot sekä kyky taloudelliseen ajatteluun ja itsenäiseen päätöksentekoon. 

Suunnittelijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 7 (2 230,84 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 6-50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Tiedustelut: tiiminvetäjä, informaatikko Tytti Leppänen tytti.p.leppanen@jyu.fi  (puh. 040 805 3820  tai palvelupäällikkö Irene Ylönen, sähköposti: irene.ylonen@jyu.fi (puh. 050 428 5259).

Tehtävässä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. 

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää: 

 1) Ansioluettelo (cv),

 2) Motivaatiokirje,

 3) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. 

Hakemus tulee jättää viimeistään 27.2.2019 sähköisellä hakulomakkeella.