Tutkijatohtori, nanofysiikka ja mikrofluidistiikka

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Fysiikan laitoksella matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on haettavana tutkijatohtorin tehtävä, nanofysiikka ja mikrofluidistiikka, 1.8.2019 alkaen tai jo aiemmin sopimuksen mukaan, kolmen vuoden määräajaksi.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan fysiikan laitos kouluttaa fyysikoita, jotka sijoittuvat asiantuntijoina, opettajina ja tutkijoina elinkeinoelämän sekä opetus- ja tutkimustyön eri alueille. Fysiikan laitoksen tutkimuksen pääalat ovat subatomaarinen fysiikka ja materiaalifysiikka. Laitos on mukana tiedekunnan monitieteisessä Nanotiedekeskuksessa yhdessä Kemian laitoksen ja Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen kanssa.  

Fysiikan laitos etsii tutkijatohtoria mikrofluidistiikan alalle. Tutkijatohtori tulee osaksi fysiikan, kemian ja biologian monitieteellistä ryhmää, joka kehittää Nanotiedekeskuksessa mikrofluidistista solujen lajittelua diagnostisiin tarkoituksiin. Tutkimus tehdään yhteistyössä Keski-Suomen keskussairaalan kanssa ja sen tavoitteena on muun muassa parantaa syöpädiagnostiikkaa sekä hoitostrategioita.

Syöpähoidot ovat nykyisellään yksi kalleimmista hoitomuodoista. Syöpä esiintyy useissa eri muodoissa ja usein haasteena on löytää potilaalle sopiva hoitomuoto. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) Keski-Suomen keskussairaala on edelläkävijä nestemäisten näytteiden geneettisessä analysoinnissa Suomessa ja siten arvokas kumppani tälle projektille. Sairaala on myös edelläkävijä henkilökohtaisessa lääkeaineiden herkkyystestauksessa, jolla mahdollistetaan tarkempi lääkeaineiden valinta. Tätä toimintaa voidaan kehittää hyödyntämällä mikrofluidistisia ratkaisuja syöpäsolujen keräämisessä ja laskennassa verestä, pleuranesteestä tai virtsanäytteestä. Eristettyjä syöpäsoluja voidaan viljellä ja testata hoitoprotokollan optimoimiseksi parantaen syöpään sairastuneen henkilön ennustetta.

Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tutkijatohtorilta edellytetään hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Hakijalta edellytetään tohtorintutkintoa tai juuri valmistumassa olevaa tohtorintutkintoa fysiikasta, fysikaalisesta kemiasta, materiaalitieteistä tai vastaavilta aloilta. Kokemus mikrofluidistiikasta, puhdashuonetyöskentelystä, optiikasta/spektroskopiasta ja/tai solubiologiasta katsotaan eduksi. Tutkijatohtorilta edellytetään kykyä työskennellä monitieteellisessä tutkimusympäristössä sekä kykyä toimia yhteistyössä useiden tutkimusryhmien kanssa. Tutkijatohtorilta edellytetään erinomaisia akateemisia ansioita mukaan lukien julkaisuja kansainvälisissä vertaisarvioiduissa lehdissä.

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6 (2903,51 €/kk – 3386,00 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa 6-50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja: Andreas Johansson (andreas.johansson@jyu.fi)

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1)      Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi).

2)      Hakemuskirje

3)      Julkaisuluettelo

Hakemus tulee jättää viimeistään 27.3.2019 sähköisellä hakulomakkeella.