Yliopistonopettaja, espanjan kieli

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisenkysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on kieli- ja viestintätieteiden laitoksessa

yliopistonopettajan tehtävä, espanjan kieli, 1.8.2019 alkaen toistaiseksi.

Yliopistonopettajan tehtävä sijoittuu kieli ja viestintätieteiden laitoksen, espanjan kielen oppiaineeseen. Laitoksessa tehdään tieteellisesti korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti merkittävää tutkimusta ja koulutetaan kieli-, viestintä- ja media-alan asiantuntijoita. (Ks. https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/meidanlaitoksemme).

Yliopistonopettajan tehtävä on opetuspainotteinen, ja hän vastaa espanjan kielen perus- ja aineopintojen toteuttamisesta ja kehittämisestä. Tehtävään kuuluu opetusta seuraavilla alueilla: 1) viestintätaidot, 2) kielitieto, ja 3) kieli, kulttuuri ja yhteiskunta.

Yliopistonopettajan tehtävistä ja kelpoisuusvaatimuksista määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Espanjan kielen yliopistonopettajalla tulee olla espanjaa äidinkielenä tai sivistyskielenä puhuvan henkilön tasoinen kielitaito. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Ulkomaisen henkilökunnan osalta edellytetään pääsääntöisesti vähintään kehittyvää suomen kielen perustaitoa kolmen vuoden sisällä työsuhteen alkamisesta.

Lisäksi ansioita arvioitaessa otetaan huomioon opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa opetusnäyttein osoitettu opetuskyky sekä muut tehtävään soveltuvat ansiot. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta espanjan kielen yliopisto-opetuksesta, hyvää organisointikykyä sekä vahvaa viestintä- ja vuorovaikutusosaamista.

Yliopistonopettajan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 4-5 (2.507,62€/kk – 2.903,61€/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa 6-50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat laitoksen johtaja, professori Mika Lähteenmäki, s-posti: mika.k.lahteenmaki@jyu.fi, puh. +358 40 8053206 tai professori Outi Merisalo, s-posti: outi.merisalo@jyu.fi, puh. +358 408053211.

Sähköiseen hakujärjestelmään tulee liittää seuraavat dokumentit suomen tai englanninkielisinä:

  1. Hakemus;
  2. Ansioluettelo (CV) laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan TENK:n ansioluettelomalli;
  3. Lyhyt (2–3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista eli opetusportfolio;
  4. Suomen Akatemian ohjeistuksen mukaisesti laadittu luettelo kaikista niistä tieteellisistä tai muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään;
  5. Tieto aiemmin mahdollisesti annetuista opetusnäytteistä.

Hakemus tulee jättää viimeistään keskiviikkona 10.4.2019 sähköisellä hakulomakkeella.