Tutkijatohtori

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

 Haettavana on kieli- ja viestintätieteiden laitoksessa

tutkijatohtorin tehtävä 1.8.2019 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen 24 kuukauden määräajaksi.

Haettava tehtävä liittyy Suomen Akatemian v. 2018–2022 rahoittamaan tutkimushankkeeseen What’s in the App? Digitaalisesti välitetty viestintä nykyajan monikielisissä perheissä yli ajan ja paikan (WhatsInApp). Hankkeessa tutkitaan digitaalisesti välitettyä, multimodaalista ja monikielistä viestintää nykyajan perheissä sekä tarkastellaan, miten teknologian tarjoamat mahdollisuudet vaikuttavat uusien liikkuvien ja monikielisten identiteettien ja sukulaissuhteiden rakentumiseen.

Tehtävään valittava henkilö tekee etnografista kenttätutkimusta suomenruotsalaisissa monikielisissä perheissä. Häneltä edellytetään kykyä tuottaa korkeatasoista tutkimusta, julkaista kansainvälisissä vertaisarvioiduissa tieteellisissä lehdissä sekä aktiivisuutta kansainvälisissä tutkimusverkostoissa. Vaatimuksena on FT-tutkinto kielentutkimuksen (tai muulta soveltuvalta) alalta. Kokemus tutkimustyöstä hankkeen tutkimusalueelta sekä hyvä ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa.

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6 (2.903,61 €/kk – 3.386,00 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat professori Åsa Palviainen (hankkeen johtaja),  s-posti: asa.palviainen@jyu.fi, puh. +358 40 8053217 tai kieli- ja viestintätieteiden laitoksen johtaja, professori Mika Lähteenmäki, s-posti: mika.k.lahteenmaki@jyu.fi,  puh. +358 40 805 3206.

Sähköiseen hakujärjestelmään tulee liittää seuraavat dokumentit englanninkielisinä. Tiedoston nimessä on mainittava hakijan nimi:

1. Ansioluettelo (CV) laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan TENK:n ansioluettelomalli;

2. Numeroitu julkaisuluettelo hakijan tieteellisistä ja muista julkaisuista Suomen

Akatemian mallin mukaan

3. Tutkimussuunnitelma (1-2 sivua) tutkijatohtorikauden aikana toteutettavasta tutkimuksesta.

Hakemus tulee jättää viimeistään 7.5.2019 sähköisellä hakulomakkeella.