Informaatikko

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.  

Avoimen tiedon keskuksessa on haettavana

informaatikon tehtävä 1.6.2019 alkaen toistaiseksi.

Avoimen tiedon keskus (Open Science Centre) tallentaa, tuottaa ja välittää tietoa edistääkseen yliopistoyhteisön tiedonkäyttöä sekä tieteellisen tiedon leviämistä yhteiskuntaan. Yliopiston kirjasto ja tiedemuseo muodostavat Avoimen tiedon keskuksen. 

Informaatikon tehtävänä on tiedonhankinnan ja -hallinnan opetus ja ohjaus sekä näiden kehittäminen osana yliopistopedagogista kehittämistä ja nykyaikaisia ohjauspalveluja. Toisen tehtäväkokonaisuuden muodostavat tutkimusaineistojen hallintatehtävät, joihin kuuluvat mm. aineistonhallinnan suunnitteluun liittyvät koulutukset ja ohjaus. Informaatikko työskentelee Avoimen tiedon keskuksen opetustiimissä ja osallistuu tiimin muihin tehtäviin mm. tietopalvelun päivystykseen.

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, informaatiotutkimuksen aineopintoja, hyvää suomen ja englannin kielen taitoa, hyviä tieto- ja viestintäteknisiä taitoja sekä kokemusta tiedonhankinnan ja -hallinnan opetuksesta ja -ohjauksesta.

Tehtäväkokonaisuuden hoidossa edesauttavat pedagoginen osaaminen, tutkimusprosessin tuntemus, ymmärrys avoimen tieteen ilmiöistä, kyky toimia aloitteellisesti yliopistoyhteisössä sekä oman työn ja osaamisen jatkuva kehittäminen.

Informaatikon tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 9 (2 935,69€/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 6–50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tiedustelut: tiiminvetäjä, informaatikko Johanna Kinnunen, sähköposti johanna.t.kinnunen@jyu.fi (puh. 040-565 9696) tai toimistopäällikkö Marjut Virkkunen, sähköposti: marjut.virkkunen@jyu.fi (puh. 050 581 8354). 

Tehtävässä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää: 

 1) Ansioluettelo (cv),

 2) Motivaatiokirje,

 3) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. 

Hakemus tulee jättää viimeistään 26.4.2019 sähköisellä hakulomakkeella.