Yliopistotutkija, kehityspsykologia

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisenkysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on

Yliopistotutkijan tehtävä, kehityspsykologia, 1.1.2020 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen viiden vuoden määräajaksi.

Psykologian laitoksen tutkimusalueilta tehtävä sijoittuu Motivaatio, oppiminen ja kasvuympäristöt ja/tai Perhetutkimuksen alueelle.

Psykologian laitoksella on vahvat juuret motivaation, oppimisen ja kasvuympäristöjen ja perhetutkimuksen alueilla. Jyväskylän yliopiston uuden strategian Hyvinvoiva ihminen osalta kehityspsykologian tutkimus psykologian laitoksella kohdentuu yhtäältä lasten ja nuorten hyvinvoinnin vs. syrjäytymisen taustalla vaikuttaviin kehityskulkuihin ja toisaalta kehitysympäristöihin, erityisesti perheen ja vanhempien hyvinvointiin.

Psykologian laitokselle sijoittuvan tehtävän ala liittyy läheisesti Jyväskylän yliopiston strategiseen painoalaan Oppiminen, opetus ja kehitystä tukevat kasvuympäristöt sekä tulevaan strategiaan Hyvinvoiva ihminen. Yliopistotutkijan tehtävään valittavan henkilön odotetaan vahvistavan psykologian laitoksen tutkimusprofiilia kehityspsykologian alalla sijoittuen Motivaatio, oppiminen ja kasvuympäristöt ja/tai Perhetutkimuksen alueelle. Tehtävään valittavan odotetaan tekevän kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta sekä hakevan aktiivisesti rahoitusta kehityspsykologian alueen tutkimushankkeille.

Opetustehtäviin sisältyy tehtävän alaan liittyviä perus- ja ainetason luento- ja muita kursseja.  Tehtävään valittavan tulee aktiivisesti osallistua opetuksen kehittämiseen sekä erityisesti Psykonet-verkoston kanssa tehtävään yhteistyöhän ja tähän liittyviin tehtäviin. Yliopistotutkija myös ohjaa kandidaatti- ja maisteritutkielmia.

Yliopistotutkijan tehtävistä ja kelpoisuusvaatimuksista määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopistotutkijalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tehtävän hoitaminen edellyttää lisäksi kykyä antaa opetusta englannin kielellä.

Yliopistotutkijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-7 (2935,55-3946,50€/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa 6-50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Tiedustelut: laitoksen johtaja Juha Holma, p. 0408053488, juha.m.holma@jyu.fi

Sähköiselle hakulomakkeelle tulee liittää seuraavat dokumentit englanninkielisinä ja hakijan nimen tulee sisältyä tiedoston nimeen:

1) Vapaamuotoinen hakemuskirje

2) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi).

3) Numeroitu julkaisuluettelo hakijan tieteellisistä ja muista julkaisuista.

4) Opetusportfolio eli lyhyt selvitys hakijan pedagogisesta koulutuksesta, opetusansioista ja pedagogisesta ajattelusta

5) Lyhyt (2-3 sivua) selvitys hakijan tutkimustoiminnasta ja tutkimussuunnitelma sekä selvitys tutkimuksen liittymisestä laitoksen päätutkimusaloille

6) Tieto opetusnäytteen antamisesta

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.7.2019 sähköisellä hakulomakkeella.