Tutkijatohtori, yrittäjyys

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on
tutkijatohtorin tehtävä, yrittäjyys, ajalle 1.9.2019 - 31.8.2023.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun (Jyväskylä University School of Business and Economics, JSBE) tehtävänä on harjoittaa kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta, sekä tarjota siihen perustuvaa korkealaatuista kauppatieteellistä tutkinto- ja johtamiskoulutusta. Edesautamme Jyväskylän yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta antamalla oman panoksemme yliopistolähtöisen yrittäjyyden sekä innovaatiotoiminnan edistämiseen.

Kauppakorkeakoulussa on 20 professoria ja henkilöstöä tiedekunnassa on yhteensä noin 120. Noin 1500 opiskelijan aktiivinen, kansainvälistyvä ja yhteistyökykyinen yksikkö toimii elinvoimaisessa ja kansainvälisessä Jyväskylän yliopistossa. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaa vuosittain noin 150 opiskelijaa ja tohtorinväitöksiä on noin 10.

JSBE on saavuttanut AACSB akkreditoinnin vuonna 2018 ja on Shanghai´s Academic Ranking of World Universitiesin sekä Times High Educationin ranking-listoilla sijoilla 301-400.

Tutkijatohtori työskentelee strategian ja yrittäjyyden tutkimusryhmässä. Ryhmä tutkii ja julkaisee yrittäjyyden, strategisen johtamisen ja innovaatiotutkimuksen aloilla ja julkaisee alan parhaissa tiedelehdissä – viime vuosina esimerkiksi Academy of Management Review, Strategic Management Journal, ja Entrepreneurship Theory and Practice. Tehtävät painottuvat tutkimukseen sisältäen tutkimushankkeiden suunnittelua ja täydentävän tutkimusrahoituksen hakua. Lisäksi tehtävä sisältää opetus-, ohjaus- ja hallinnollisia tehtäviä.

Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tutkijatohtorilta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.  

Tehtävässä edellytetään tohtorin tutkintoa yrittäjyydessä tai muilta liiketaloustieteen alueilta (esimerkiksi strateginen johtaminen, organisaatiopsykologia, kansainvälinen liiketoiminta tai teknologiajohtaminen) sekä kokemusta tutkimus- ja opetustyöstä yrittäjyyden alalta. Näytöt tutkimusprojekteihin osallistumisesta, tutkimusrahoituksen hankinnasta sekä opinnäytteiden ohjauksesta katsotaan hakijalle eduksi. Huomioimme hakijoita yrittäjyyden tutkimuksen kaikilta osa-aluilta, mutta arvostamme erityisesti keskittymistä startup-yrityksiin tai teknologiapohjaisiin kasvuyrityksiin. Ihanteellisella hakijalla olisi hyvä olla kunnianhimoinen tutkimusagenda, joka tähtää julkaisuihin arvostetuimmissa yrittäjyyden (esim. Entrepreneurship Theory and Practice tai Journal of Business Venturing) ja yleisemmin johtajuuden lehdissä (esim. Academy of Management Journal, Journal of Management tai Strategic Management Journal).

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6 (2935,55 €/kk - 3423,25 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa 6-50% tehtäväkohtaisesta palkanosasta.  

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Juha-Antti Lamberg, juha-antti.lamberg@jyu.fi, +3585771698.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1.  Vapaamuotoinen hakemuskirje
2.  Ansioluettelo (CV)
3.  Lyhyt kirjallinen selostus (2–3 sivua) hakijan tieteellisestä ja pedagogisesta toiminnasta
4.  Numeroitu luettelo hakijan tieteellisistä ja muista julkaisuista. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta (kts. http://www.aka.fi/julkaisuluettelo/)
5.  Tutkimus- ja julkaisusuunnitelma (max. 3 sivua)

Hakemus tulee jättää viimeistään 2.6.2019 sähköisellä hakulomakkeella.