2 tohtorikoulutettavaa, kemia

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Kemian laitoksella matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on haettavana

2 tohtorikoulutettavan tehtävää, kemia, 1.9.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan, neljän vuoden määräajaksi.

Kemian laitoksen vahvuusalueita ovat rakenne- ja synteesikemia, laskennallinen kemia ja spektroskopia, uusiutuvat luonnonvarat ja elinympäristön kemia sekä kemian opettajien koulutus. Näiden lisäksi kemian laitos on vahva toimija Jyväskylän yliopiston nanotiedekeskuksessa ja sen poikkitieteellisissä tutkimushankkeissa. Painopistealat kuvastavat laitoksella toimivien tutkimusryhmien osaamista sekä uusia tutkimuksellisia aluevaltauksia, joiden avulla laitoksen tutkimus- ja opetusympäristöä kehitetään jatkuvasti. Kemian laitoksen monipuolinen laitekanta mahdollistaa korkeatasoisen, kansainvälisen tutkimusyhteistyön sekä monipuolisen opetuksen. 

Tohtorikoulutettavan tehtävät painottuvat väitöskirjatutkimukseen, jatkokoulutukseen, avustaviin opetustehtäviin sekä niihin liittyviin muihin tehtäviin.

Tohtorikoulutettavan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksessa. Tohtorikoulutettavalta edellytetään sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa jatko-opinto-oikeudelle asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Tohtorikoulutettavalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto ja jatkotutkinnon opiskeluoikeus Jyväskylän yliopistoon. Mikäli hakijalla ei ole ennestään jatko-opinto-oikeutta, sitä on haettava hakuajat huomioiden erillisellä hakemuksella matemaattisluonnontieteellisestä tiedekunnasta. Tehtävää voivat hakea myös opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat, joiden maisterin tutkinto on hakuvaiheessa vielä kesken. 

Tohtorikoulutettavan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöiden tehtävien vaativuustason 2–4 (2 033,29 €/kk – 2 535,20 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa 6 - 50% tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat: Professori Karoliina Honkala, kemian tohtorikoulun johtaja, karoliina.honkala@jyu.fi, puhelin 040-8053686

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää (pdf-tiedosto):

1. Vapaamuotoinen hakemus (korkeintaan 1 sivu) sisältäen lyhyen motivaatiokirjeen, josta käy ilmi mikä kemian tutkimusaihealue kiinnostaa.

2. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje). 

3. Tutkintotodistukset tai opintosuoritusote, jos tutkinto ei ole vielä valmis.

4. Kaksi suosituskirjettä.

Hakemus tulee jättää viimeistään 10.6.2019 sähköisellä hakulomakkeella.