Yliopistonlehtori, fysiikka

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on

Yliopistonlehtorin tehtävä, fysiikka,  1.9.2019 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen toistaiseksi.

Jyväskylän yliopiston Fysiikan  laitoksen  tutkimuksen pääalat ovat subatomaarinen fysiikka ja materiaalifysiikka. Subatomaarisen fysiikan tutkimusalueita ovat ydinrakenteen, erityisesti eksoottisten ydinten fysiikka, ydinmallit, kaksoisbeetahajoaminen, ionilähdefysiikka, kiihdyttimillä tapahtuva soveltava tutkimus, ultrarelatiivisten raskasionitörmäysten fysiikka, neutriinofysiikka ja hiukkaskosmologia. Materiaalifysiikan tutkimusalueita ovat nanofysiikka ja kvanttiteknologia, epätasapainoilmiöt, suprajohtavuus, matalan lämpötilan fysiikka, laskennallinen materiaalifysiikka sekä epäjärjestäytyneiden aineiden fysiikka. Kokeellista tutkimusta tehdään laitoksen kiihdytinlaboratoriossa, monitieteisen nanotiedekeskuksen laboratoriossa, tomografialaboratoriossa, sekä ulkomaisissa tutkimuskeskuksissa kuten CERN:ssä ja GSI:ssä.

Haettavana olevan yliopistonlehtorin tehtävään liittyy laaja-alainen opettaminen fysiikan laitoksen tarjoamilla kursseilla, tieteellisen tutkimuksen ja opinnäytetöiden ohjaus, opetuksen kehittäminen ja yhteistyö lukioiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Tehtävän erityisvastuuna on laitoksen opetuslaboratorion johtaminen ja kehittäminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu tutkimus jollakin yllämainituista laitoksen tutkimuksen pääaloista tai fysiikan opetuksen tutkimuksen alalla.

Hakijalta vaaditaan fysiikan tutkijatausta sekä vankkaa kokemusta opettamisesta ja opetuksen kehittämisestä. Lisäksi hakijalta odotetaan pedagogista koulutusta ja kokemusperäistä näkemystä laboratoriotöiden haasteista, mahdollisuuksista ja pedagogisesta roolista fysiikan opiskelussa.

Yliopistonlehtorin yleisistä kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä  ja kielitaito-ohjeistuksissa.  Hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä katsotaan hakijalle eduksi.

Yliopistonlehtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-7 (2935,55-3946,50 €/kk) perusteella. Lisäksi henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa maksetaan 6-50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat fysiikan laitoksen johtaja, professori Markku Kataja (puh. +358 40 5221 044, markku.kataja@jyu.fi) tai fysiikan laitoksen opetuksesta vastaava varajohtaja, yliopistonlehtori Pekka Koskinen (puh. +358 40 805 4089, pekka.j.koskinen@jyu.fi).

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää (Huom! jokaisen liitetiedoston nimessä on esiinnyttävä hakijan nimi). 

 1. Hakemus/motivaatiokirje
 2. Lyhyt kuvaus (max 4 sivua) hakijan
        a) ehdotuksista kehittää laitoksella annettavaa opetusta
        b) suunnitelmista tehdä tutkimusta laitoksen jollakin päätutkimusalalla.
 3. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen
  (ohjeistus: https://www.tenk.fi/en/template-researchers-curriculum-vitae)
 4. Ohjeistuksen mukaisesti laadittu opetusportfolio eli kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (ohjeistus: https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tyopaikat/akateeminen-ura/opetusportfolio)
 5. Julkaisuluettelo, joka laaditaan Suomen akatemian ohjeistuksen mukaisesti (http://www.aka.fi/julkaisuluettelo) ja johon merkitään kymmenen pääjulkaisua
 6. Lyhyt (max 3 sivua) kuvaus hakijan mahdollisista muista ansioista, joilla hakija haluaa osoittaa sopivuuttaan haettavaan tehtävään 

Hakemus on jätettävä viimeistään 30.6.2019 sähköisellä hakulomakkeella.