Johtaja

Jyväskylän yliopisto 

Haemme Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen

Johtajaa

Työsuhde alkaa 1.10.2020 tai sopimuksen mukaan.


Tehtävät ja edellytykset 

Yliopistokeskus on hallinnollisesti Jyväskylän yliopistoon kuuluva erillislaitos.

Johtajan pääasiallisena tehtävänä on Jyväskylän yliopiston alaisen toiminnan tulosvastuullinen johtaminen Kokkolassa, yliopistokeskuksessa toimivien yliopistojen toimintojen koordinointi sekä yhteistyö alueellisten toimijoiden kanssa.  Johtaja vastaa mm. yliopistokeskuksen toiminnan laadusta, asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta, toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelusta sekä niiden seurannasta. Johtaja toimii yliopistokeskuksen johtokunnan valmistelijana ja vastaa johtokunnan päätösten toimeenpanosta. Johtaja raportoi Jyväskylän yliopiston toimintojen osalta Jyväskylän yliopiston johdolle. Johtajan tehtäviin kuuluu kiinteä yhteistyö emoyliopistojen johdon, tiedekuntien ja laitosten kanssa sekä yhteistyö alueen sidosryhmien kanssa. Johtaja osallistuu täydentävän hankerahoituksen hankintaan.

Yliopistokeskuksen johtajalta edellytetään tohtorin tutkintoa, riittävää perehtyneisyyttä tehtäväalaan ja kokemusta johtamistehtävistä. Lisäksi edellytetään korkeakoulukentän tuntemusta ja kokemusta koulutukseen ja/tai tutkimukseen liittyvistä johtamistehtävistä sekä vahvoja näyttöjä verkostoitumisesta. Tehtävässä menestymistä tukevat kokemus talous- ja henkilöstöhallinnosta, yritysyhteistyöstä sekä yliopistojen yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta.  Valinnassa arvostetaan hyviä yhteistyötaitoja, hanketoiminnan tuntemusta sekä monipuolista kielitaitoa. Hyvä ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

 

Mitä tarjoamme?

Osaava ja hyvinvoiva tiedeyhteisö

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (www.chydenius.fi) on alueelle vahvasti kiinnittynyt, kansainvälinen ja vaikuttava yliopistokeskus; Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojen koulutus ja tutkimusyksikkö ja monipuolinen alueellisten yhteistyökumppaneiden kohtaamispaikka. Yliopistokeskuksen koordinaatiovastuu on Jyväskylän yliopistolla. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on aikuisille suunnatun yliopistollisen opetuksen ja oppimisen edelläkävijä sekä kansainvälisesti ja alueellisesti verkottunut tutkimuskumppani.

Yliopistokeskuksen tehtävänä on järjestää yhteistyössä yliopistojen tiedekuntien kanssa tutkintoihin tähtäävää koulutusta, avoimen yliopiston opetusta ja täydennyskoulutus- ja kehittämispalveluja. Lisäksi yliopistokeskus harjoittaa ja edistää tutkimus- ja kehittämistoimintaa, jolla on vahva alueellinen tehtävä ja vaikuttavuus. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan painopisteitä ovat teollisuuden ja elinkeinoelämän uudistuminen; osallisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi sekä muuttuva oppiminen ja opettajuus. Opiskelijoita on 5 000 ja työntekijöitä 100.

Pääset osaksi kansainvälistä ja monitieteistä yhteisöämme, jossa jokaisen hyvinvointi on tärkeää.

Palkkaus

Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Tehtävään valittaessa käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakeminen

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää: 

  • Hakemus/motivaatiokirje
  • Ansioluettelo (CV) (toivotaan TENK:n ohjeen mukaista ansioluetteloa)
  • Numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään

Hakemus tulee jättää viimeistään 16.8.2020 sähköisellä hakulomakkeella.

Lisätietoja antaa: Vararehtori Henrik Kunttu 13.7., 20.7. ja 27.7., puh. +358 50 5996 134.

Jyväskylän yliopiston 2500 asiantuntijan ja 14 500 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta.