Johtaja, Koulutuksen tutkimuslaitokseen

Haemme Koulutuksen tutkimuslaitokselle

JOHTAJAA

vastaamaan Jyväskylän yliopiston erillislaitoksena toimivan yksikön kokonaisvaltaisesta kehittämisestä ja johtamisesta. Haemme visionääristä johtajaa, joka kehittää koulutuksen tutkimuslaitoksen (KTL) tutkimusta ja toimintaa muuttuvassa globaalissa ja digitaalisessa ympäristössä.

Mitä odotamme?

 • Koulutuksen tutkimuslaitoksen tehtävänalan tuntemusta
 • Kokemusta ja näkemystä kansainvälisestä arviointitoiminnasta
 • Kokemusta johtamisesta ja kehittämisestä asiantuntijaorganisaatiossa
 • Tehtävään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja vahvoja näyttöjä alan tieteellisestä toiminnasta
 • Uudistavaa, kannustavaa ja valmentavaa johtamisotetta
 • Vahvoja näyttöjä toimimisesta tutkimusalan kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa

Vastuut

 • Johtaja vastaa yksikön strategisesta johtamisesta ja strategian toimeenpanosta
 • Strategisen tahtotilan ja toimintakulttuurin kehittäminen yhdessä henkilöstön kanssa
 • Johtaa yksikön toiminnan suunnittelua ja vastaa talouden seurannasta
 • Osallistuu aktiivisesti tutkimuslaitoksen tehtävänalan yhteiskunnalliseen keskusteluun
 • Osallistuu yliopiston laajan johtoryhmän työskentelyyn

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää johtamiskokemusta, erinomaista yhteistyökykyä, neuvottelutaitoa ja kykyä toimia monitieteellisessä ja monikulttuurisessa työyhteisössä sekä näyttöjä laitoksen tutkimusteemoihin liittyen. Tehtävä edellyttää kotimaisten kielten hallintaa. Erinomainen englannin kielen taito katsotaan eduksi.

 

Tieteellisesti meritoituneelle henkilölle on mahdollista harkita professorin arvonimen myöntämistä.

Tarjoamme sinulle

Työsuhde alkaa 1.2.2023 tai sopimuksen mukaan.

Tarjoamme näköalapaikkaa pitkän historian omaavan tutkimuslaitoksen toimintaan ja sen edistämiseen kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettuna monitieteisen koulutustutkimuksen toteuttajana ja kehittäjänä.

Pääset osaksi kansainvälistä ja monitieteistä yhteisöämme, jossa jokaisen hyvinvointi on tärkeää. Tarjoamme kampuksella ja sen läheisyydessä hyvät puitteet liikkuvaan ja hyvinvoivaan elämäntapaan. 

Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Tehtävään ensimmäistä kertaa valittaessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakeminen 

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Hakemus / motivaatiokirje sisältäen kuvauksen johtamiskokemuksesta

2) Ansioluettelo (CV)

3) Kuvaus tutkimusansioista sisältäen julkaisuluettelon.

Hakemus tulee jättää viimeistään 29.9.2022 sähköisellä hakulomakkeella. 

Lisätietoja tehtävästä antaa vararehtori Marja-Leena Laakso, 8.9. klo 9-10, 14.9. klo 10-11 ja 15.9. klo 12-13; puh. 040 805 4024


Koulutuksen tutkimuslaitos (KTL) on vuonna 1968 perustettu valtakunnallinen koulutustutkimuksen keskus, jossa työskentelee noin 80 henkilöä. KTL on koulutustutkimuksen alalla Pohjoismaiden suurin tutkimuslaitos, ja se toimii Jyväskylän yliopiston monitieteisenä erillislaitoksena. KTL on opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä valtakunnallinen tehtävä. Toiminnan strategisessa suuntaamisessa ja arvioinnissa johtajan tukena on johtokunta.

Koulutuksen tutkimuslaitoksella on tärkeä rooli tutkimustiedon välittäjänä etenkin kansallisen tason päätöksenteon tueksi. Tutkimuslaitoksen tavoitteena on tukea opettajia, oppilaitoksia ja päätöksentekijöitä koulutuksen ja koulutusjärjestelmän kehittämisessä. Tutkimuslaitoksen tehtävänä on vastata koulutukseen liittyvistä kansainvälisistä arviointitutkimuksista. Tutkimuslaitos tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa, mm. eri ministeriöiden, Opetushallituksen, Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen sekä monien alueellisten ja paikallisten koulutuksen järjestäjien kanssa. Yhteistyö ulottuu myös kouluihin. Myös tutkijakoulutus on keskeinen osa tutkimuslaitoksen toimintaa.

Jyväskylän yliopiston 2600 asiantuntijan ja 14 700 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.