Tanssitaiteen lehtori

Taideyliopisto on avoin taiteiden kohtauspaikka, rohkeiden uudistajien ja perinteen taitajien kriittinen yliopistoyhteisö. Muodostamme ainutlaatuisen ympäristön taiteilijana kasvamiseen ja vahvistamme taidetta ja sen muutosvoimaa. Taideyliopisto on maailman johtavia esittävän taiteen yliopistoja ja siihen kuuluvat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu. Opiskelijoita meillä on noin 2 000 ja professoreita 60, henkilötyövuosia on 700.

 

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu hakee tanssitaiteen lehtoria

urapolkutehtävään alkaen 1.1.2021.

Tehtävä sijoittuu lehtorin vakinaistamispolulle ja voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa riippuen hakijan ansioista ja uravaiheesta.

Lisätietoa yliopistomme urajärjestelmästä sekä vakinaistamispolusta löydät täältä 


Tehtävänkuvaus

Opetusalana tanssitaide, erityisesti nykytanssin menetelmät ja lähestymistavat. Tehtävän painopistealana on tanssitaiteen kandidaatin koulutustarjonnan suunnittelu sekä koulutuksen kansainvälisen yhteistyön kehittäminen yhdessä professorin kanssa.

 

Tanssitaiteen koulutus sisältää tanssin, liikkeen ja esiintyjän praktiikoita sekä niiden soveltamista taiteellisissa prosesseissa. Lisäksi koulutuksessa opiskellaan somaattisia menetelmiä, improvisaatiota, kompositiota, koreografiaa ja teoreettisia opintoja. Lehtorilla tulisi olla erityisosaamista yhdellä tai useammalla näistä alueista.

 

Tanssitaiteen lehtori vastaa omalta osaltaan tanssitaiteen ja tanssijantaiteen koulutusohjelmien opetuksesta. Lehtori suunnittelee, kehittää ja arvioi opetusta voimassaolevien tutkintovaatimusten mukaisesti. Hän osallistuu koulutusohjelman tutkintovaatimusten uudistustyöhön yhdessä muiden koulutusohjelmien ja niiden henkilöstön kanssa. Lehtori ohjaa ja tarkastaa opinnäytteitä ja osallistuu koulutusohjelman valintakokeiden suunnitteluun ja raatityöskentelyyn. Lehtori on mukana Teatterikorkeakoulun hallinto- ja toimielimissä ja osallistuu Taideyliopiston kehittämiseen. Lehtori seuraa aktiivisesti tanssitaiteen kenttää, kehittää omaa taiteellista ja pedagogista osaamistaan sekä osallistuu yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen vuorovaikutukseen.

Kelpoisuus- ja osaamisvaatimukset

Lehtorin tehtävään valittavalta edellytetään maisterin tutkintoa tai vastaavia taiteellisia ansioita, monipuolista opetustaitoa ja kokemusta taiteellisen toiminnan ja/tai tutkimuksen hyödyntämisestä opetuksessa sekä pedagogista pätevyyttä. Lisäksi edellytetään hyviä näyttöjä toiminnasta taiteen ja/tai tutkimuksen alalta, kokemusta kotimaisesta tai kansainvälisestä yhteistyöstä sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.   

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon taiteelliset/tutkimukselliset, opetukselliset sekä yhteiskunnalliset ansiot. Näitä arvioitavia osa-alueita on tarkemmin avattu arviointimatriisissa, johon voi tutustua yliopiston verkkosivulla.

Lisäksi tanssitaiteen lehtorilta edellytetään tanssitaiteen alan monipuolista tuntemusta sekä ajankohtaisten teemojen, työtapojen ja menetelmien tuntemusta. Ansioksi katsotaan myös hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä kiinnostus ja motivaatio kehittää koulutusta myös organisaatio- ja rakennetasolla.

Hakijan opetustaitoa arvioidaan sekä käytettävissä olevan dokumentaation perusteella että erillisessä opetusnäytteessä. Opetusnäytteet järjestetään elo-syyskuun aikana.

Kielitaito

Teatterikorkeakoulun opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Kotimaisilta hakijoilta edellytetään erinomaista suomen tai ruotsin kielen osaamista sekä hyvää englannin kielen taitoa. Kielitaito arvioidaan suhteessa työtehtäviin ja osoitetaan soveltuvuusnäytteessä. Dekaani voi päättää kielitaitovaatimuksista poikkeamisesta.

Palkkaus

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5-6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Palkka on työsuhteen alkaessa kokoaikaisessa (100 %) tehtävässä noin 3200-4100 euroa. 

 

Hakeminen

Hae tehtävää viimeistään 14.4.2020 klo 23.59 (UTC +2). Taideyliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta tästä. Saat lähetyksen jälkeen vastaanottokuittauksen (kannattaa tarkistaa myös sähköpostin roskapostikansio käyttäjätunnusviestin osalta, jos viestiä ei ole saapuneissa viesteissä). Liitä hakemukseesi PDF-tiedostoina:

 

1. Vapaamuotoinen motivaatio/hakukirje

2. Ansioluettelo

3. Opetusportfolio

 

Hakijoiden yhdenvertaista kohtelua vaarantamatta Taideyliopistolla on oikeus jättää tehtävä täyttämättä tai jatkaa hakuaikaa.


Lisätietoja:

 

 

Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Taideyliopiston laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu tekevät Taideyliopistosta kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston. Täytä hakemus
 
Takaisin