Laulumusiikin lehtorit

Taideyliopisto on avoin taiteiden kohtauspaikka, rohkeiden uudistajien ja perinteen taitajien kriittinen yliopistoyhteisö. Muodostamme ainutlaatuisen ympäristön taiteilijana kasvamiseen ja vahvistamme taidetta ja sen muutosvoimaa. Taideyliopisto on maailman johtavia esittävän taiteen yliopistoja ja siihen kuuluvat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu. Opiskelijoita meillä on noin 2 000 ja professoreita 60, henkilötyövuosia on 700. 

Haemme nyt Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan

LAULUMUSIIKIN LEHTOREITA

1.8.2020 alkaen. Tehtävät sijoittuvat lehtorin vakinaistamispolulle ja voivat olla määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia riippuen hakijoiden ansioista ja uravaiheesta. Lisätietoa yliopistomme urajärjestelmästä sekä vakinaistamispolusta löydät täältä.

Haettavana on kaksi työsuhdetta, jotka voidaan täyttää kokoaikaisina, osa-aikaisina tai näiden yhdistelmänä.  Hakija voi ilmaista toiveensa työsuhteen kestosta ja toimenhoitoprosentista (50-100 %) hakuprosessin yhteydessä. Lehtorit työskentelevät Helsingissä klassisen musiikin osastolla laulun aineryhmässä, joka on yksi osaston kymmenestä aineryhmästä. Aineryhmä vastaa laulun opetuksesta sekä opetuksen suunnittelusta, kehittämisestä ja arvioimisesta. Aineryhmän oman opiskelijakunnan muodostavat laulun pääaineopiskelijat. Noin puolet opetuksesta annetaan muiden aineryhmien, mm. kirkkomusiikin ja musiikkikasvatuksen opiskelijoille. Lisätietoa aineryhmästä löydät Taideyliopiston verkkosivuilta.

Lehtorin tehtävät

Lehtorin tehtävä on opettaa klassista laulua ja siihen liittyviä ryhmäaineita kaikille Sibelius-Akatemian opiskelijoille. Tehtävään valitun vahvuusalueista riippuen tehtäviin voi sisältyä laulukoulutuksen erityisalueita (esim. solistinen kirkkolaulu ja kirkkomusiikki, uusi musiikki, vanha musiikki, ooppera, lied, improvisointi, eri genret) ja tehtäviä tohtorikoulutuksessa.

Opetustehtävien lisäksi lehtorin työhön kuuluu aineryhmän vastuulla olevan koulutuksen ja siihen liittyvän taiteellisen toiminnan suunnittelua, organisointia ja kehittämistyötä sekä projektien toteuttamista. Oman alan aktiivinen seuraaminen sekä aineryhmän kokoukset, työryhmät, opintosuoritusten arviointi ja opiskelijavalintoihin osallistuminen ovat osa toimenkuvaa. Lisäksi lehtori osallistuu kehittämis- ja laatutyöhön sekä tarpeen mukaan myös Taideyliopiston hallintoelimien työskentelyyn.

Kokoaikaisessa tehtävässä lehtorin vuosittainen kokonaistyöaika on 1624 tuntia, josta 455 tuntia on kontaktiopetusta. Osa-aikaisessa tehtävässä tuntimäärät määräytyvät toimenhoitoprosentin mukaan. Kokoaikaisen tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää säännöllistä paikallaoloa opetuskauden aikana. Työskentely tulee sijoittumaan pääasiallisesti Taideyliopiston Töölön kampukselle.

Valintakriteerit

Lehtorin tehtävään valittavalta edellytetään maisterin tutkintoa tai vastaavia taiteellis-pedagogisia ansioita, monipuolista opetustaitoa ja kokemusta taiteellisen toiminnan ja/tai tutkimuksen hyödyntämisestä opetuksessa sekä pedagogisilla opinnoilla hankittua pätevyyttä tai muulla tavalla osoitettua pedagogista pätevöitymistä. Lisäksi edellytetään hyviä näyttöjä toiminnasta taiteen ja/tai tutkimuksen alalta sekä kokemusta kotimaisesta tai kansainvälisestä yhteistyöstä. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan lisäksi huomioon hakijan yhteistyötaidot sekä yhteiskunnalliset ansiot. Arvioitavia osa-alueita on tarkemmin avattu arviointimatriisissa, johon voi tutustua yliopiston verkkosivulla.

Erityisansioina toisessa työsuhteessa otetaan huomioon ansiot solistisen kirkkolaulun ja kirkkomusiikin alalla.

Hakijan soveltuvuus arvioidaan sekä käytettävissä olevan dokumentaation perusteella että erillisessä soveltuvuuden arviointitilaisuudessa, jossa hakijan osaamista ja soveltuvuutta arvioidaan suhteessa tehtäviin ja toimintaympäristön vaatimuksiin. Soveltuvuuden arviointi järjestetään Helsingissä 5.-6.5.2020 ja se sisältää esitysnäytteen, opetusnäytteen ja haastattelun, joiden tarkka sisältö ilmoitetaan soveltuvuusarviointiin kutsutuille hakijoille. Koronaviruksesta johtuen soveltuvuuden arviointitilaisuus saatetaan joutua järjestämään suunniteltua myöhemmin tai etäyhteyksien välityksellä. Tiedotamme asiasta hakijoille mahdollisimman pian hakuajan päättymisen jälkeen.

Kielitaito

Taideyliopiston opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Kotimaisilta hakijoilta edellytetään erinomaista suomen tai ruotsin kielen osaamista sekä tehtävän edellyttämää englannin kielen taitoa. Ulkomaisilta hakijoilta edellytetään hyvää englannin kielen hallintaa. Kielitaito arvioidaan suhteessa työtehtäviin ja osoitetaan soveltuvuusnäytteessä. Taideyliopisto voi päättää kielitaitovaatimuksista poikkeamisesta.

Palkkaus

Tehtävien palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5-6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Palkka on työsuhteen alkaessa kokoaikaisessa (100 %) tehtävässä noin 3200-4100 euroa. 

Hakeminen

Tehtäviä haetaan yhdellä hakemuksella, johon pyydämme hakijaa kirjaamaan selkeästi omat vahvuusalueensa. Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 7.4.2020 klo 23.59 (UTC +2) Taideyliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta tästä (linkki hakulomakkeelle). Vastaanotetuista hakemuksista lähetämme vastaanottokuittauksen lähetysosoitteeseen (kannattaa tarkistaa myös sähköpostin roskapostikansio käyttäjätunnusviestin osalta, jos viestiä ei ole saapuneissa viesteissä). Hakemukseen tulee liittää englanninkielisinä PDF-tiedostoina:

1. Vapaamuotoinen hakemus

2. Ansioluettelo

3. Opetusportfolio

Ks. halutessasi englanninkielinen opetusportfolio tästä


Hakijoiden yhdenvertaista kohtelua vaarantamatta Taideyliopistolla on oikeus jättää tehtävä täyttämättä tai jatkaa hakuaikaa.

Tehtävään voi työsuhteen aikana kuulua opettamista alaikäisille oppilaille, jolloin työtehtävien luonne voi edellyttää rikostaustaotteen tarkistamista työsuhteen aikana Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) edellyttämällä tavalla. 

Tiedustelut

-  Tehtävää koskeviin tiedusteluihin ainejohtaja Sirkka Parviainen, puh. +358 503470481 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@uniarts.fi. Parhaiten tavoitettavissa:

  • Maanantaisin klo 10-12
  • Tiistaisin klo 14-15.30
  • Perjantaisin klo 12-14

- Rekrytointiprosessia koskeviin tiedusteluihin vastaa suunnittelija Katja Vento, puh. +358 40 710 4213 tai etunimi.sukunimi@uniarts.fi.

 

Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Taideyliopiston laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu tekevät Taideyliopistosta kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston. 

 

 

 

 

 Täytä hakemus
 
Takaisin