20 osa-aikaista (50 %) nuoremman tutkijan tehtävää

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 700 henkilöä. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon.

Uudella työelämätohtorijärjestelmällä kehitämme tohtorikoulutustamme siten, että valmistuneiden tohtoreidemme osaaminen on laajasti hyödynnettävissä elinkeinoelämässä tai muualla yhteiskunnassa.

Haettavana Itä-Suomen yliopiston työelämätohtorijärjestelmässä 20 osa-aikaista (50 %) nuoremman tutkijan tehtävää

Itä-Suomen yliopiston tohtoriohjelmissa työskentelevän nuoremman tutkijan (tohtorikoulutettavan) pääasiallinen tehtävä on väitöstutkimus hyväksytyn tutkimussuunnitelman mukaisesti. Työelämätohtorijärjestelmään valittava nuorempi tutkija työskentelee kokoaikaisesti ollen samanaikaisesti 50 % työsuhteessa Itä-Suomen yliopistossa ja 50 % toisen työnantajan palveluksessa.

Työelämätohtorijärjestelmään haussa olevat nuoremman tutkijan tehtävät täytetään vähintään vuodeksi, enintään neljäksi vuodeksi 1.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan kuitenkin viimeistään 1.6.2021 alkaen.

Nuoremman tutkijan tehtävät ovat haettavissa kaikissa yliopiston tohtoriohjelmissa:

 • Aika, tila ja ympäristö yhteiskunnassa -tohtoriohjelma (ATY)
 • Kasvatustieteiden tohtoriohjelma (KASVA)
 • Kauppatieteiden tohtoriohjelma (kauppa)
 • Kliininen tohtoriohjelma (DPCR)
 • Luonnontieteen, teknologian ja laskennan tohtoriohjelma (SCITECO)
 • Lääketutkimuksen tohtoriohjelma (DPDR)
 • Metsät ja metsien bioresurssit -tohtoriohjelma (FORES)
 • Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelma (DPMM)
 • Oikeustieteiden tohtoriohjelma (oikeus)
 • Sosiaalisten ja kulttuuristen kohtaamisten tohtoriohjelma (SCE)
 • Terveystieteiden tohtoriohjelma (DPHS)
 • Welfare, Health and Management -tohtoriohjelma (WELMA)
 • Ympäristöfysiikan, -terveyden ja biologian tohtoriohjelma (EPHB)

Lisätietoja tohtoriohjelmista ja tutkimustyön ohjauksesta tohtorikoulun sivuilla: https://www.uef.fi/tohtorikoulu

Nuoremman tutkijan tehtävään valittavan tulee olla jatkokoulutuskelpoinen, soveltuvan ylemmän yliopistotutkinnon suorittanut tai soveltuvan ulkomaalaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin, suorittanut (Itä-Suomen yliopiston johtosääntö 31 §).

Nuoremman tutkijan tehtäviä voivat hakea sekä Itä-Suomen yliopiston jo kirjoilla olevat jatko-opiskelijat että henkilöt, jotka suunnittelevat tekevänsä tohtorintutkintoaan Itä-Suomen yliopistossa. Myös maisterintutkinnon loppuvaiheen opiskelija voi hakea paikkoja edellyttäen, että tutkinto on valmis 31.10.2020 mennessä. Tässä ryhmässä mahdollinen tohtorinkoulutuspaikkapäätös on ehdollinen tutkinnon valmistumisen kanssa em. määräaikaan mennessä.

Nuoremman tutkijan tehtävään voidaan valita jatkokoulutuskelpoinen hakija, jolla on toistaiseksi työsuhde tai vähintään yhtä pitkä määräaikainen työsuhde toisen työnantajan palveluksessa kuin se tulee olemaan Itä-Suomen yliopiston haettavana olevassa nuoremman tutkijan tehtävässä. Mikäli hakija tulee valituksi Itä-Suomen yliopiston nuoremman tutkijan osa-aikaiseen tehtävään, hakijan työsuhteen toisen työnantajan palveluksessa tulee alkaa/jatkua samanaikaisesti 50 % osa-aikaisesti ja pääasiallisena työtehtävänä tulee olla väitöstutkimus.

Nuoremman tutkijan tehtävä edellyttää toisen työnantajan sitoumusta rinnakkaisesta työsuhteesta, mikä tulee toimittaa hakemuksen liitteenä (ks. sähköisen hakemuksen liitteet). Ennen palvelussuhteen alkamista toisen työnantajan kanssa sovitaan hakuilmoituksen ohjeista löytyvällä sopimuksella työsuhteen edellytyksistä mukaan lukien immateriaalioikeudet ja tutkimustulosten julkisuus.

Nuoremman tutkijan tehtävään voidaan valita ensimmäistä tohtorin tutkintoaan suunnitteleva tai tekevä henkilö. Tehtävän täytössä huomioidaan hakijan tutkimussuunnitelman tieteellinen taso ja innovatiivisuus, aiheen kytkeytyminen ko. tohtoriohjelman tieteenaloihin ja tematiikkaan sekä tutkimukseen liittyvien eettisten näkökulmien pohdinta. Lisäksi tehtävän täytössä huomioidaan jatko-opinnoissa vaadittava kielitaito, aiempi opintomenestys, väitöskirjatutkimuksen eteneminen mahdollisen aiemman rahoituksen aikana, väitöskirjatutkimukseen aiemmin saadun rahoituksen kesto sekä arvio tutkimuksen ja opintojen toteuttamismahdollisuuksista.

Valittaessa nuorempia tutkijoita työelämätohtorijärjestelmään huomioidaan edellisten ohella väitöskirjatyössä saavutettavan osaamisen hyödynnettävyys elinkeinoelämässä tai muualla yhteiskunnassa. Huomioon otetaan myös hakijan aikaisempi pätevöityminen ja työkokemus yrityksissä ja yhteisöissä.

Hakijan/tehtävään valittavan tulee täyttää ko. tohtoriohjelman opiskelijavalinnan kelpoisuusvaatimukset ja valintaperusteet. Hakijalle, jolla ei vielä ole jatko-opinto-oikeutta Itä-Suomen yliopistossa, nuoremman tutkijan tehtävään valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes jatko-opinto-oikeus on myönnetty Itä-Suomen yliopistossa. Valittavien tohtoriopintojen sisältö ja opintojen vaatimukset ovat samat kuin muidenkin tohtoriohjelmassa opiskelevien.

Linkki tohtorikoulun sivuille ja tohtoriohjelmiin: https://www.uef.fi/tohtorikoulu

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasoille 2 - 4, jolloin täysimääräinen tehtäväkohtainen palkka on 2 055,66 – 2 563,09 €/kk ja Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Palkkaa maksetaan 50 % osa-aikaisuuden mukaisesti.  Palkkaus määräytyy väitöskirjatyön vaiheen ja henkilökohtaisen työssä suoriutumisen perusteella.

Työelämätohtorijärjestelmään valittavan nuoremman tutkijan rinnakkaisessa työsopimuksessa toisessa organisaatiossa palkkauksen tulee olla vähintään sama kuin yliopistolla. Rinnakkaisen työsopimuksen palkka voi olla suurempi kuin yliopistolla.

Nuoremman tutkijan tehtävään otetaan aina määräajaksi (Itä-Suomen yliopiston johtosääntö 31 §).

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:
- CV/ansioluettelo /ohje: http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli 

- Julkaisuluettelo /ohje: http://www.aka.fi/julkaisuluettelo/

- Tutkimussuunnitelma / ohje .Kirjoilla olevien jatko-opiskelijoiden tulee toimittaa päivitetty versio hyväksytystä tutkimussuunnitelmasta.

- Motivaatiokirje (max. 2 sivua), jossa hakija kuvaa, miten hänen tohtoritutkimukseensa liittyvä osaaminen olisi laajasti hyödynnettävissä elinkeinoelämässä tai muualla yhteiskunnassa.

- Tutkintotodistuksen kopio ja opintorekisteriote jatko-opintoihin oikeuttavasta korkeakoulututkinnosta vaaditaan henkilöiltä, joilla ei vielä ole jatko-opiskeluoikeutta Itä-Suomen yliopistossa. Asiakirjojen tulee olla suomen- tai englanninkielisiä. Käännettyjen asiakirjojen osalta hyväksytään vain ao. korkeakoulun antama Diploma Supplement ja/tai muut korkeakoulun tai auktorisoidun kääntäjän antamat viralliset käännökset.

- Sitoumus. Toisen työnantajan allekirjoittama sitoumus rinnakkaisesta työsuhteesta.

Sähköinen hakemus nuoremman tutkijan tehtävään tulee jättää viimeistään 31.8.2020 yliopiston SAIMA-rekrytointijärjestelmän kautta.

Jatko-opinto-oikeus tulee hakea sähköisen Opintopolku-järjestelmän kautta ko. tohtoriohjelman seuraavan hakuajan mukaisesti.

Tavoitteena on päättää nuoremman tutkijan paikoille valittavista henkilöistä lokakuun 2020 loppuun mennessä.

Lisätietoja:
tohtoriohjelmiin ja Opintopolkuun liittyen

 • Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta: koulutuspäällikkö Kaisa Laitinen, kaisa.laitinen(at)uef.fi, puh. 029 445 3003
 • Terveystieteiden tiedekunta: johtava hallintopäällikkö Hanna Ollikainen-Richards, hanna.ollikainen-richards(at)uef.fi, puh. 029 445 8251
 • Filosofinen tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta: earlyresearchers_sophi(at)uef.fi

hakumenettelyyn (Saima) liittyen

talous- ja henkilöstösuunnittelija Tuula Ranne, tuula.ranne(at)uef.fi (lomalla 2.7. – 5.8.2020)

TÄYTÄ HAKEMUS
 
TAKAISIN