Projektitutkija tai tutkimusavustaja, Ekologia ja genetiikka


Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, joka rakentaa tulevaisuuden osaamista, hyvinvointia ja sivistystä monitieteisen tutkimuksen ja koulutuksen keinoin. Uusiutuminen, vastuunkanto ja yhdessä tekemisen kulttuuri ovat vahvana perustana kaikessa toiminnassamme. Tarjoamme työympäristön, missä jokainen voi hyödyntää osaamistaan, kehittää itseään ja tehdä työtä jolla on merkitystä. Yliopistomme useat erikoistuneet tutkimus- ja palveluyksiköt mahdollistavat laajat ja monipuoliset ura- ja kehittymismahdollisuudet eri alojen asiantuntijoille.
 

Etsimme nyt Oulun yliopiston ekologian ja genetiikan tutkimusyksikköön

PROJEKTITUTKIJAA TAI TUTKIMUSAVUSTAJAA

Työtä koordinoidaan Oulun yliopistosta, mutta pääasiallinen työntekopaikka on Luonnontieteellinen Keskusmuseo Helsingissä.

Ekologian ja geneettisen tutkimuksen yksikössä tehdään korkealaatuista tutkimusta useissa eri tutkimusryhmissä. Tutkimuksemme painopisteinä ovat mm:

  • yhteisö, populaatio- ja käyttäytymisekologia
  • ekologinen, evolutiivinen,  populaatio- ja luonnonsuojelugenetiikka ja -genomiiikka 
  • biodiversiteettigenomiikka ja DNA-viivakoodaus
  • muinais-DNA ja domestikaatiotutkimus
  • luonnonvarojen tutkimus (metsät, luonnovedet, riista, luonnonmarjat)
  • eliöiden vuorovaikutusten tutkimus eri trofiatasoilla

Yliopiston Biodiversiteettiyksikön kasvitieteellisessä puutarhassa tutkimuskäyttöön ovat tarjolla sen elävät kasvikokoelmat, kasvihuoneet ja kenttäkoealat. Eläinmuseon ja kasvimuseon tutkimuskokoelmat tarjoavat myös mittavat luonnontieteelliset vertailukokoelmat tutkimuskäyttöön. Oulangan tutkimusasema ja Krunnien kenttäasema tarjoavat lisää mahdollisuuksia kenttätutkimuksiin.

Ekologian ja genetiikan tutkimusyksiköllä on laajoja kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja. Yhteistyöntekijöitä ovat esimerkiksi Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus, joilla on toimitilat yliopiston kampuksella.

Tehtävä liittyy kansalliseen Lajitietokeskus (FinBIF) -infrastruktuurihankkeeseen, jonka osana kootaan DNA-viivakoodikirjastoa Suomen eliölajistosta. Keskeisiin työtehtäviin kuuluvat näytteiden kokoaminen analysointia varten Luomuksen kokoelmista (näytteitä toimitetaan analysoitavaksi myös muualta), niiden tarkkuusvalokuvausta, näytetietojen digitoimista ja tietokantoihin (BOLD ja Kotka) syöttämistä, kudosnäytteiden ottoa ja näytteiden etiketöintiä. Lisäksi eduksi katsotaan, jos valittu henkilö pystyy päivittämään FinBOL-hankkeen nettisivuja (www.finbol.org). Ennen tehtävään alkamista järjestetään viikon perehdytys elokuun 2020 aikana sopimuksen mukaan. Tämä viikko korvataan.

Tehtävään valittavalta edellytetään kykyä käsitellä arvokkaita luonnontieteellisiä näytteitä, hyviä koordinointi- ja vuorovaikutustaitoja, tarkkuutta, sekä itsenäisyyttä että kykyä työskennellä yhdessä. Lisäksi edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. Eduksi katsotaan maisterin tutkinto biologian alalta tai biologian aineopinnot ja kokemus tavoitteellisesta projektityöstä.

Tarjoamme sinulle kiinnostavan ja monipuolisen tehtävän ekologian ja genetiikan parissa sekä mahdollisuuden kehittää osaamistasi kokeneen tiimin tuella. Tehtävä on määräaikainen ajalle 1.9.2020 – 31.8.2022 ja sijoittuu tutkimusavustajan tehtävässä yliopiston palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasolle 1, ja projektitutkijan tehtävässä muun henkilöstön vaativuustasoille 6-7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50% tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Jätä hakemuksesi sähköisen rekrytointijärjestelmämme kautta viimeistään 10.8.2020. Liitä hakemukseen myös CV ja motivaatiokirje. Tehtävä täytetään 1.9.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

 

Lisätietoja:

Yli-intendentti Marko Mutanen +358 40 8246749

Yli-intendentti Pasi Sihvonen +358 50 415 0236Täytä hakemus
 
Takaisin