Tutkijatohtori

Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan.

OIKEUSTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA ON HAETTAVANA 1–2 tutkijatohtorin nelivuotista tehtävää ajalle 1.1.2021–31.12.2024.

Oikeustieteellinen tiedekunta on nykyaikainen tutkimus- ja koulutusyhteisö. Se on kannustava ja innovatiivinen akateeminen yhteisö, jossa opiskelijoiden ja henkilökunnan vuorovaikutus on helppoa ja mutkatonta. Uuden tutkimustiedon tuottaminen ja uusien osaajien kouluttaminen ovat tiedekunnan ydintehtäviä. Ks. lisää https://www.utu.fi/fi/yliopisto/oikeustieteellinen-tiedekunta.

Oikeustieteen tutkijatohtorin tehtävien tarkoituksena on edistää hiljattain väitelleiden pätevöitymistä ammattitutkijoiksi. Tutkijatohtorilta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, jonka suorittamisesta on kulunut hakuajan päättyessä enintään viisi vuotta. Aikaraja tarkoittaa tässä yhteydessä nettoaikaa, johon ei lasketa esim. äitiys- ja vanhempainlomaa tai asevelvollisuuden tms. suorittamista. Tohtorintutkinnon tulee olla suoritettuna hakuajan loppuun mennessä.

Tehtäviä ei ole kohdennettu tiettyyn oppiaineeseen tai oppiaineryhmään. Haku koskee kaikkia oikeustieteen tutkimusaloja.

Tutkijatohtorin tehtävään otettavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Kelpoisuusvaatimuksista on määrätty Turun yliopiston johtosäännössä.

Tutkijatohtorin tehtäviin kuuluu ensisijaisesti tieteellisen tutkimuksen tekeminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu perus- ja jatkotutkintotasoista opetusta, suunnittelua sekä muita opetukseen liittyviä tehtäviä. Tutkijatohtori osallistuu tutkimusrahoituksen hankkimiseen sekä tutkimushankkeiden toteuttamiseen.

Tutkijatohtorin valinnassa otetaan huomioon hakijan tutkimussuunnitelma. Se voi olla henkilökohtainen tai laajempaa tutkimushanketta koskeva tutkimussuunnitelma. Tehtävään valittaessa ja tutkimussuunnitelmaa arvioitaessa annetaan merkitystä seuraaville seikoille: hakijan tutkimustyön ja tutkimussuunnitelman liityntä tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen, hakijan kyky tukea ja vahvistaa tiedekunnassa tehtävää tutkimusta ja hakijan kyky rakentaa uudenlaisia, kehittyviä tutkimusaloja sekä kyky tuottaa korkeatasoisia vertaisarvioituja julkaisuja. Myös hakijan mukanaan tuomille verkostoille ja tutkimusrahoitukselle, kansainvälisyydelle sekä tutkimuksen yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle, työelämäyhteyksille ja -vaikuttavuudelle annetaan painoarvoa. Valinnassa otetaan huomioon myös tiedekunnan opetukselliset tarpeet.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokehikon tason 5–6 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2 967,84–3 460,91 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6–50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Hakeminen

Hakemukseen tulee liittää (englanninkielisinä)

1) ansioluettelo tiedekunnan antaman ohjeen mukaan: https://www.utu.fi/sites/default/files/public%3A//media/file/Oik.tkd_ansioluettelo_11.4.2011.pdf

2) yliopiston ohjeen mukaan laadittu akateeminen portfolio: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-t%C3%B6ihin/akateeminen-portfolio

3) julkaisuluettelo tiedekunnan antaman ohjeen mukaan: https://www.utu.fi/sites/default/files/public%3A//media/file/Oik.tdk_julkaisuluettelo_11.4.2011.pdf

4) hakijan enintään 10-sivuinen henkilökohtainen tutkimussuunnitelma tai tutkimushanketta koskeva tutkimussuunnitelma

5) motivaatiokirje

6) todistusjäljennökset suoritetuista tutkinnoista (vain muut kuin Turun yliopistossa suoritetut)

7) muut hakijan pätevyyttä ja kelpoisuutta osoittavat asiakirjat.

Hakemukset tulee jättää viimeistään 3.12.2020 (23:59) yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki järjestelmään on tämän ilmoituksen alussa (Täytä hakemus). 

Lisätietoja tehtävästä antaa dekaani Anne Kumpula anne.kumpula(a)utu.fi. Sähköistä hakujärjestelmää sekä hakuprosessia koskeviin tiedusteluihin vastaa henkilöstöasiantuntija Taina Karjalainen taikar(a)utu.fi

 Täytä hakemus
Takaisin