Yliopistoharjoittelija, Sodankylän Geofysiikan Observatorio

Oulun yliopisto - uutta osaamista kouluttamassa. Olemme vetovoimainen opiskelu- ja työpaikka sekä koulutamme haluttuja osaajia yhteiskunnan tarpeisiin. Oulun yliopiston vahvuuksia ovat mittava monitieteinen ja nykyaikainen tutkimus- ja oppimisympäristö sekä läheiset yhteistyösuhteet kansainvälisiin koulutus- ja tutkimuslaitoksiin. Yhdessä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa muodostamme Oulun korkeakoulukonsernin.

 

Etsimme Oulun yliopiston Sodankylän Geofysiikan Observatorioon useita (enintään 7)

YLIOPISTOHARJOITTELIJOITA. 

 

Haettavana ovat harjoittelupaikat seuraavilta aihealueilta:

Harjoittelupaikka 1  

Tehtävän kuvaus: Harjoittelija osallistuu observatorion jatkuvien mittausten
ylläpitoon, osallistuu havaintotyöhön kesälomien aikana sekä dokumentointiin, pitkäaikaisaineistojen käsittelyyn ja arkistointityöhön. Tehtävät määräytyvät hakijan osaamistason perusteella.

Tehtävän edellytykset: Eduksi katsotaan yliopistotason avaruusfysiikan ja geofysiikan opinnot.

Työsuhteen kesto: 3kk, ajankohta touko-syyskuu.

Palkka: 1506,09€ / kk

Yhteyshenkilö: Jyrki Manninen ( jyrki.manninen@oulu.fi )

 

Harjoittelupaikka 2

Tehtävän kuvaus: Ennen havaitsemattomien äänitaajuisten radioaaltojen luokittelu ja
analysointi. SGO:lla on maailman herkin ELF-VLF-vastaanotin Sodankylän Pomokairassa. Sen herkkyys on jopa 100-kertainen vastaaviin laitteisiin verrattuna. Sillä havaitaan mm. jokainen salamanisku ympäri maailmaa ja sellaisia Maan magnetosfäärissä syntyviä emissioita, joita muualla ei pystytä rekisteröimään. Tehtävänä on kerätä SGO:n aineistosta näitä emissiota ja luokitella ne eri ryhmiin. Suunniteltu työ johtaa todennäköisesti tieteelliseen julkaisuun.

Tehtävän edellytykset: Eduksi katsotaan yliopistotason avaruusfysiikan ja geofysiikan opinnot.

Työsuhteen kesto: 3kk, ajankohta touko-syyskuu

Palkka: 1506,09€ / kk

Yhteyshenkilö: Jyrki Manninen ( jyrki.manninen@oulu.fi )

 

Harjoittelupaikka 3

Tehtävän kuvaus: Revontulien esiintyminen ja vaihtelu työssä tutkitaan revontulia,
niiden perusfysiikkaa ja vaihtelua viimeisen sadan vuoden ajalla. Työssä tutustutaan peruslaskennan työkaluihin ja revontulista tehtyihin mittauksiin all-sky kameralla, satelliiteilla ja magnetometreillä. Työssä etsitään revontulirikkaita ja -köyhiä ajanjaksoja ja vertaillaan avaruussääolosuhteita näiden jaksojen aikana. Lisäksi työssä tutustutaan revontulien alkusyihin aurinkotuulessa ja auringossa sekä vanhojen mittausten digitointiin käytettävään digitointilaitteeseen DigiMAG. Työ on osa Suomen Akatemian ”Space storms” projektia sekä FIRI/FLEX-EPOS instrastruktuuria.

Tehtävän edellytykset: Eduksi katsotaan yliopistotason avaruusfysiikan ja geofysiikan opinnot.

Työsuhteen kesto: 3kk, ajankohta touko-syyskuu

Palkka: 1506,09€ / kk

Yhteyshenkilö: Jyrki Manninen ( jyrki.manninen@oulu.fi )

 

Harjoittelupaikka 4

Tehtävän kuvaus: Monimutkaiset magneettiset rakenteet työssä tutustutaan magneettisen ympäristön muutoksiin lyhyillä ja pitkillä aikaskaaloilla. Lyhyillä aikaskaaloilla tutkitaan magneettikentän nopeita vaihteluita (pulsaatioita) ja magneettikentän kierteisyyttä maan lähiavaruudessa sekä auringossa. Pitkillä aikaskaaloilla tutkitaan magneettinapojen liikettä ja mietitään liikkeen fysikaalisia syitä. Magneettisen ympäristön muutokset vaikuttavat moniin jokapäiväisiin järjestelmiin kuten sähkönjakeluun, navigointiin ja viestintään, joten häiriöiden esiintymisajankohdan ja intensiteetin ennustaminen on tärkeää. Työ on osa kansallisella tiekartalla olevaa Earth-Space Research Ecosystem infrastruktuuria ja EU:n PITHIA hanketta.

Tehtävän edellytykset: Eduksi katsotaan yliopistotason avaruusfysiikan ja geofysiikan opinnot.

Työsuhteen kesto: 3kk, ajankohta touko-syyskuu

Palkka: 1506,09€ / kk

Yhteyshenkilö: Jyrki Manninen ( jyrki.manninen@oulu.fi )

 

Harjoittelupaikka 5

Tehtävän kuvaus: Hiukkaspresipitaation havaitseminen ja vaikutukset yläilmakehän
otsonikemiaan maanpinta- ja satelliittihavainnoista. Harjoittelussa opitaan analysoimaan mittausaikasarjoja signaalinkäsittelyn työkalujen avulla.

Tehtävän edellytykset: Eduksi katsotaan yliopistotason avaruusfysiikan ja geofysiikan opinnot.

Työsuhteen kesto: 3kk, ajankohta touko-syyskuu

Palkka: 1506,09€ / kk

Yhteyshenkilö: Jyrki Manninen ( jyrki.manninen@oulu.fi )

 

Harjoittelupaikka 6

Job description: Flux of cosmic rays near Earth is modulated by solar magnetic
activity carried out by solar wind and interplanetary magnetic field. In addition, severe solar eruptive storms (flares and coronal mass ejections) can produce fluxes of solar energetic particles filling the near-Earth space. Cosmic-ray variability is continuously monitored by ground-based detectors, known as neutron monitors (NMs). The cosmic-ray data are collected in a database hosted and maintained by SGO. The database needs to be updated to accommodate some improvements and data corrections. The work can potentially lead to a larger project work.

 

Requirements: Basic knowledge of scientific data analysis and programming in algorithmic languages (Matlab, Python, R, etc) is an advantage.

Jod duration: 3 months, May - September 2021

Salary: 1506,09€ / month

Contact person: Jyrki Manninen ( jyrki.manninen@oulu.fi )

 

Harjoittelupaikka 7

Job description: Task computation of EPPs (focusing on solar protons) induced
ionization in the atmosphere during weak GLEs and sub-GLEs, considering the derived spectra of solar protons during solar cycle 24.
In a summary is expected to develop MATLAB based tool  for computation of EPPs induced ionization. During the summer job training for the employment of the formalism of yield functions will be performed. This topic matches the tasks of SGO to study the energetic particles precipitation and related effects.  In case of success, at least one publication can be prepared.

Requirements: The student is expected to posses knowledge on MATLAB or at least to learn at level to use for the task.

Job duration: 3 months, May – September 2021

Salary: 1506,09€ / month

Contact person: Jyrki Manninen ( jyrki.manninen@oulu.fi )

 

Harjoittelupaikka 8

Job Description: You are expected to dig in the existing NM records and to search for to search for not registered officially sub-GLEs (using the existing catalogues of strong SEPs) that can be included in the list and if the data allow assessment of their spectra using space-borne data. The student can be teached how to use to GLE database and NMDB as well as catalogs of strong  SEP events.

Requirements: University level studies in space physics and geo physics is considered as an advantage.

Job Duration: 3 months, May – September 2021

Salary: 1506,09€ / month

Contact person: Jyrki Manninen ( jyrki.manninen@oulu.fi )

 

Harjoittelupaikka 9

Tehtävän kuvaus: Sodankylän geofysiikan observatorio on kehittämässä omaa
satelliittiosaamiskeskustaan, johon kuuluu olennaisena osana oma satelliittimissio. Työtehtäviin kuuluu satelliitin ja avaruusinstrumenttien mekaaniset suunnittelu- ja kehitystehtävät. Työtehtävää pystyy jatkamaan esim. diplomityöksi ja se tulee johtamaan todennäköisesti tieteelliseen julkaisuun. Työssä on etätyömahdollisuus.

 

Tehtävän edellytykset: Odotamme sinulta työtehtävään soveltuvaa osaamista, vähintään yhden 3D-mallinnusohjelman osaamista (esim. SolidWorks) sekä alan kursseja suoritettuina. Arvostamme erityisesti halukkuutta uusien asioiden oppimiseen ja itsesi kehittämiseen sekä kokemusta aiemmista avaruusalaan liittyvistä projekteista ja mekaanisista työtehtävistä.

Työsuhteen kesto: 3kk, touko-syyskuu 2021

Palkka: 1506,09€ / kk

Yhteyshenkilö: Jyrki Manninen ( jyrki.manninen@oulu.fi )

 

Harjoittelupaikka 10

Tehtävän kuvaus: Sodankylän geofysiikan observatorio on kehittämässä omaa
satelliittiosaamiskeskustaan, johon kuuluu olennaisena osana oma satelliittimissio. Työtehtäviin kuuluu satelliitin ja avaruusinstrumenttien sulautetut järjestelmät, jossa pääset mm. tekemään ohjelmistosuunnittelua, vaatimusmäärittelyä sekä dokumentaatiota. Työtehtävää pystyy jatkamaan opinnäytetyöksi ja se tulee johtamaan todennäköisesti tieteelliseen julkaisuun.

Tehtävän edellytykset: Odotamme sinulta työtehtävään soveltuvaa osaamista sulautetuista järjestelmistä, ja erityisesti arvostamme ohjelmointikokemusta STM32-tuoteperheestä. Arvostamme erityisesti halukkuutta uusien asioiden oppimiseen ja itsesi kehittämiseen sekä kokemusta aiemmista sulautettuihin järjestelmiin liittyvistä projekteista ja työtehtävistä.

Työsuhteen kesto: 3kk, touko-syyskuu 2021

Palkka: 1506,09€ / kk

Yhteyshenkilö: Jyrki Manninen ( jyrki.manninen@oulu.fi )

 

Hakemukset tulee jättää viimeistään 7.3.2021 mennessä rekrytointijärjestelmän kautta. Huomioithan, ettemme käsittele sähköpostitse tulleita hakemuksia.

Edited. 24.2.2021 valittavien henkilöiden määräApply for the job
 
Go back