Projektitutkija/tutkijatohtori, IDA ja SILE -hankkeet

Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan. 

Projektitutkija/Tutkijatohtori

Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta on nykyaikainen tutkimus- ja koulutusyhteisö. Tarkastelemme yhteiskunnallisia ilmiöitä ja päätöksentekoa oikeustieteellisestä näkökulmasta – aktiivisesti ja kriittisesti. Laadukkuus ja laaja-alaisuus ohjaavat tiedekunnan tutkimus- ja opetustoimintaa. Tiedekunnan opettajat ja tutkijat osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamiseen.

Oikeustieteellisessä tiedekunnassa on avoinna kaksi tutkijan määräaikaista tehtävää:

1) projektitutkija/tutkijatohtori: Intiimiys datavetoisessa kulttuurissa (IDA) -hankkeen oikeudelliset intiimiydet-tutkimusryhmässä on avoinna 12 kk mittainen määräaikainen tehtävä alkaen 1.8.2021 (tai sopimuksen mukaan).

2) projektitutkija/tutkijatohtori: Lainsäädännön vaikutukset hiljaisiin toimijoihin (SILE) -tutkimushankkeessa on avoinna 21 kk mittainen määräaikainen tehtävä alkaen 1.9.2021 (tai sopimuksen mukaan).

IDA-hanke

IDA on Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama monitieteinen hanke, joka tutkii laaja-alaisesti datavetoisen kulttuurin vaikutusta sosiaalisiin rooleihin ja suhteisiin sekä niihin liittyviä haavoittuvuuksia. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää demokraattisia, yhteiskunnallisesti kestäviä ratkaisuja yksityisyyden ja henkilökohtaisen datan hallitsemiseen, suojaamiseen, jakamiseen ja käyttämiseen, huomioiden yksilöiden ja ryhmien mahdolliset haavoittuvuudet.  Oikeudellinen säätely koskien henkilökohtaisen datan omistajuutta ja suojaamista kehittyy jatkuvasti. Nykykäytäntöjen kriittisen arvioinnin lisäksi projektissa tutkitaan ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja yksityisyyttä painottavia säätelyratkaisuja. Lue lisää IDA:sta täältä: https://www.dataintimacy.fi/.

IDA-hankkeeseen palkattavan tutkijan tehtävänä on tutkia oikeustieteellisestä näkökulmasta IDA-projektin teemoja, kuten intiimiyttä, yksityisyyttä, tietosuojaa, dataa, digitalisaatiota, mediaa, tietoyhteiskunnan demokratiaa, sanavapautta tai vihapuhetta.

SILE-hanke

SILE on Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama monitieteinen hanke. SILE tutkii yhteiskunnan erilaisten hiljaisten toimijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa heitä koskevaan lainsäädäntöön. Hankkeen tarkoittamia hiljaisia toimijoita ovat esimerkiksi lastensuojelun asiakkaat, ei-kansalaiset, vangit ja ylivelkaiset ihmiset. SILE-hankkeen tavoitteena on tuottaa ratkaisuja siihen, kuinka näiden yhteiskunnan hiljaisten toimijoiden hyvinvointi ja oikeudet otetaan huomioon lainsäädäntöpolitiikassa ja lakien valmistelussa. Oikeustieteellinen tutkimus hankkeessa kohdistuu nimenomaan lainsäädäntöprosesseihin ja etenkin osallistumista välittömästi tai välillisesti koskeviin perus- sekä ihmisoikeuksiin. Oikeustutkimus hankkeessa paitsi tukee hankkeen muiden työpakettien toimintaa omien erityiskysymystensä parissa, myös tuottaa itsenäistä oikeustieteellistä doktrinaalista tutkimusta lainvalmistelusta ja siihen osallistumisesta. 

SILE-hankkeeseen palkattavan tutkijan tehtävänä on tutkia oikeustieteellisestä näkökulmasta SILE-teemoja, kuten lainsäädäntöprosesseja, hiljaisten toimijoiden osallistumista ja osallistamista, osallistumisoikeuksia, valmistelutyön läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamista lainsäädäntötyössä. Lue lisää SILEstä täältä https://www.hiljaisettoimijat.fi/ (sivut aukeavat viimeistään viikolla 17.)

Edellytämme hakijalta

  • oikeustieteen tohtorin tai oikeustieteen maisterin tutkintoa tai muuta soveltuvaa korkeakoulututkintoa          
  •  IDA-hankkeessa edellytetään hyvää suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa;  SILE-hankkeessa edellytetään hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa;
  • kykyä itsenäiseen sekä ryhmässä tapahtuvaan tutkimustyöhön sekä tutkimustulosten raportointiin    

Katsomme hakijalle eduksi

  • asiantuntemusta ao. hankkeen alalla
  • innostusta tieteidenvälisyyteen sekä motivaatiota työskennellä monitieteisessä tutkimusympäristössä
  • erinomaisia yhteistyötaitoja
  • kokemusta monitieteisessä tutkimusympäristössä työskentelystä tai monitieteisen tutkimuksen tekemisestä
  • aikaisempaa julkaisutoimintaa, mukaan lukien kyky tuottaa tiedettä popularisoivia tekstejä
  • IDA-hankkeessa muu kielitaito (erityisesti suomi) katsotaan eduksi, SILE-hankkeessa muu kielitaito (erityisesti englanti) katsotaan eduksi

Palkka

Projektitutkijalla tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokehikon tasojen 2-4 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2078,22–2591,28 euroa kuukaudessa. Tutkijatohtorilla tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokehikon tasojen 5-6 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 3000,49–3498,98 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6–50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävissä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Hakeminen

Hakemukset tulee jättää viimeistään 14.5.2021 (klo 23:55) yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen voi tehdä suomeksi tai englanniksi. Linkki järjestelmään on tämän ilmoituksen alussa (Täytä hakemus). 

Hakemukseen tulee liittää:

1) ansioluettelo tiedekunnan antaman ohjeen mukaan: https://www.utu.fi/sites/default/files/public%3A//media/file/Oik.tkd_ansioluettelo_11.4.2011.pdf

2) yliopiston ohjeen mukaan laadittu akateeminen portfolio: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-t%C3%B6ihin/akateeminen-portfolio

3) motivaatiokirje

4) todistusjäljennökset suoritetuista tutkinnoista (vain muut kuin Turun yliopistossa suoritetut)

6) muut mahdolliset hakijan pätevyyttä ja kelpoisuutta osoittavat asiakirjat.

Lisätietoja IDA-hankkeen tehtävästä antaa professori Anne Alvesalo-Kuusi, anne.alvesalo-kuusi(at)utu.fi ja SILE-hankkeen tehtävästä professori Janne Salminen, janne.salminen(at)utu.fi ja hakuprosessista HR asiantuntija Taina Karjalainen taikar(at)utu.fiTäytä hakemus
Takaisin