Yliopisto-opettaja, kvantitatiivinen tutkimus

 

Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, joka rakentaa tulevaisuuden osaamista, hyvinvointia ja sivistystä monitieteisen tutkimuksen ja koulutuksen keinoin. Uusiutuminen, vastuunkanto ja yhdessä tekemisen kulttuuri ovat vahvana perustana kaikessa toiminnassamme. Tarjoamme työympäristön, missä jokainen voi hyödyntää osaamistaan, kehittää itseään ja tehdä työtä, jolla on merkitystä. Yliopistomme useat erikoistuneet tutkimus- ja palveluyksiköt mahdollistavat laajat ja monipuoliset ura- ja kehittymismahdollisuudet eri alojen asiantuntijoille.

Etsimme nyt

Yliopisto-opettajaa

Kasvatustieteiden tiedekunnan opetukseen kuuluvien määrällisten menetelmäkurssien suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi tuet tiedekunnassa tehtävää määrällistä tutkimusta niin opinnäytetöissä kuin tutkimusryhmien julkaistavaksi tarkoitetuissa tutkimuksissa.

Tehtävänkuvaus

Yliopisto-opettajana työskentelet tiedekunnan kasvatuksen arvot ja aatteet yksikössä, mutta toimit tiiviissä yhteistyössä kaikkien tiedekunnan yksiköiden kanssa.  Päätehtäväsi on vastata määrällisten menetelmäopintojen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Lisäksi työnkuvaasi kuuluu tutkimusperustainen opetusmateriaalien luominen sekä omaopettajana ja yhteistyöverkostoissa toimiminen esimerkiksi tutkimushankkeiden kautta. Osallistut myös aktiivisesti tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen ja rahoitushakuihin.

 

Työtehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää

- Soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, esimerkiksi tilastotiede, kasvatusala tai psykologia

- Määrällisten menetelmien opintoja

- Käytännön kokemusta määrällisten menetelmien käytöstä tutkimuksessa

- Kokemusta yliopisto-opetuksesta

- Hyvää opetustaitoa

- Hyviä tieto- ja viestintätekniikan sekä digipedagogisten alustojen käyttötaitoja

- Hyviä vuorovaikutustaitoja

- Sujuvaa suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa


Voit olla etsimämme henkilö, jos sinulla on alan pedagogista osaamista ja työkokemusta sekä rohkeutta innovatiiviseen kehittämistoimintaan. Omaat hyvät verkostoitumistaidot ja tunnet digipedagogisia alustoja ja opetusratkaisuja. Eduksi katsomme myös kokemuksen tutkimushankkeisiin osallistumisesta tai rahoituksen hausta. Mikäli tehtävään valitulla henkilöllä ei ole työsuhteen alkaessa yliopistopedagogisia tai niihin rinnastettavia opintoja, hänen odotetaan suorittavan näitä kahden vuoden kuluessa tehtävään ottamisesta vähintään 25 opintopisteen verran.


Tarjoamme sinulle tehtävän jossa sinulla on mahdollisuus hyödyntää asiantuntijuuttasi määrällisten menetelmäopintojen toteuttamisessa ja kehittämisessä. Lisäksi tarjoamme ison organisaation kehittymismahdollisuudet, viihtyisän työympäristön, nykyaikaiset työvälineet, monipaikkatyömahdollisuuden sekä kattavan liikunta- ja kulttuuriedun.


Palkkaus

Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva 15.8.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan ja siihen sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasolle 4–5. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Työsuhteen alkaessa kuukausipalkkasi on noin 3000–3500e.

 

Hakuohjeet

Jätä hakemuksesi liitteineen rekrytointijärjestelmään viimeistään 14.8.2022. Huomioithan että emme käsittele sähköpostitse tulleita hakemuksia. Opetustaito arvioidaan mahdollisesti opetusnäytteellä.

Liitä hakemukseen:

1) Motivaatiokirje (max. 2 sivua), joka sisältää tiivistelmän tehtävän kannalta oleellisesta kokemuksesta ja osaamisesta, sekä kuvauksen, miksi haet juuri tätä tehtävää ja miksi juuri sinut tulisi valita. Motivaatiokirjeeseen kannattaa kertoa myös henkilökohtaisista ammatillisista ja tutkimuksellisista kiinnostuksen kohteista, kokemuksista ja uratoiveista. 

2) Curriculum vitae (max. 4 sivua) Tutkimuseettisen neuvottelukunnan mallin mukaisesti https://tenk.fi/fi/ohjeet-ja-aineistot/tutkijan-ansioluettelomalli

3) Julkaisuluettelo, neljältä viime vuodelta Suomen Akatemian mallin mukaisesti: https://www.aka.fi/en/research-funding/apply-for-funding/how-to-apply-for-funding/az-index-of-application-guidelines2/list-of-publications/

4) Opetusportfolio (max 3 sivua)

5) Todistukset/diplomit: kopio alkuperäisestä maisterin/tohtorin tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusote, tarvittaessa käännettynä suomeksi tai englanniksi.

6) Muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa valintaan

 

Lisätietoja tehtävästä antaa:

Sari Harmoinen, sari.harmoinen@oulu.fi ja puh. 029 448 3709.

Muokattu 16.6.2022 ja 1.7.2022: Hakuaikaa jatkettu.Täytä hakemus
 
Takaisin