Farmakologian ja lääkekehityksen apulaisprofessori (tenure track)

Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan. 

Turun yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan biolääketieteen laitoksessa on haettavana farmakologian ja lääkekehityksen apulaisprofessorin määräaikainen tehtävä (tenure track).

Tehtävä täytetään apulaisprofessorin (I-vaihe tai II-vaihe) tasoisena tehtävänä. Apulaisprofessori (I-vaihe) otetaan tehtävään 3-5 vuoden ja apulaisprofessori (II-vaihe) 2-4 vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen.

Lääketieteellinen tiedekunta on korkeatasoinen, kansainvälinen ja innovatiivinen biolääketieteen, kliinisen lääketieteen, hammaslääketieteen sekä terveys- ja hoitotieteiden tutkimus- ja koulutusorganisaatio sekä merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja terveyden edistämisen, sairauksien synnyn, diagnostiikan ja hoidon tutkimuksessa sekä terveysalan palvelu- ja koulutusjärjestelmän kehittämisessä. Tiedekunnassa annetaan tutkimukseen perustuvaa monialaista peruskoulutusta koulutusohjelmissa, joissa koulutetaan monipuolisesti ja kriittisesti ajattelevia asiantuntijoita. Tutkimus on monialaista ja sen tuloksena syntyy uutta tietoa, jonka päämääränä on väestön terveyden edistäminen ja potilaiden parempi hoito. Tiedekunnan tutkimuksen erityisiä vahvuusalueita ovat kuvantaminen, diagnostiikka ja lääkekehitys.

Turun yliopisto ja Varsinais-Suomen hyvinvointialue muodostavat kansainvälisesti merkittävän avoimen tieteen osaamiskeskittymän. Tutkijoiden toimintaedellytyksiä tukee korkeatasoinen tutkimusinfrastruktuuri, joka on rakennettu yhteistyössä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ja BioCityTurku -tutkimusorganisaation kanssa. Tiedekunnan tutkijoilla on käytössään Turun Terveyskampuksen yhteisiä paikallisia lääketieteellisen tutkimuksen tarvitsemia infrastruktuureita, joista monet palvelevat tutkijoita myös kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tehtävät
Apulaisprofessori harjoittaa ja ohjaa tieteellistä tutkimustyötä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seuraa tieteen kehitystä sekä osallistuu alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Tehtävään kuuluu farmakologian ja lääkekehityksen alan korkeatasoisen tutkimuksen harjoittaminen, tutkimusryhmän muodostaminen ja johtaminen, kansainvälisten verkostojen luominen ja ylläpitäminen, osallistuminen perusopetukseen ja tieteelliseen jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä ammatilliseen jatkokoulutukseen. Tehtävään kuuluu erityisesti alan opetuksen ja opintokokonaisuuksien suunnittelua ja kehittämistä sekä jatkossa kansainvälisen Drug Discovery and Development –maisteriohjelman koulutusohjelmajohtajana toimiminen. Tehtävän pääpaino on tutkimukseen liittyvissä tehtävissä.

Kelpoisuusvaatimukset
Apulaisprofessorin tehtävään haetaan post doc-vaiheen loppupuolella tai sen ohittaneita, tieteellisellä urallaan hyvään alkuun päässeitä lahjakkaita tutkijoita/opettajia (I-vaihe) tai kokeneita ja kansainvälisesti ansioituneita asiantuntijoita, joilla on erinomainen julkaisutuotanto ja menestystä ulkoisen rahoituksen hankinnassa (II-vaihe).

Tehtävään otettavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kokemusta edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä sekä kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Kokemus perustutkinto- ja jatkokoulutuksesta, opinnäytetöiden ohjauksesta, pedagoginen koulutus ja aktiivinen osallistuminen yliopisto-opetuksen kehittämiseen katsotaan hakijalle eduksi.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää riittävää perehtyneisyyttä farmakologian ja lääkekehityksen alan opetukseen ja tutkimukseen. Käytännön kokemus lääketeollisuudessa tai alan palveluyrityksissä katsotaan hakijalle eduksi.

Tehtävään voidaan liittää sivuvirka Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.

Palkka
Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan taso 7 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 4092,29 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6-50 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Hakeminen
Tarkemmat tiedot tehtävästä ja tehtävän täyttämisestä on luettavissa tehtäväselosteesta.

Hakemukset tulee jättää yliopiston sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.utu.fi/tyopaikat viimeistään 5.6.2023 (kello 23:59). Tehtävän hakuilmoituksen alussa on linkki hakemuslomakkeeseen.

Arvostamme yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta työyhteisössämme ja kannustamme päteviä hakijoita taustasta riippumatta hakemaan avoimia tehtäviämme. 

Tarjoamme sinulle vastuullisia ja mielenkiintoisia työtehtäviä sekä mahdollisuuden kehittää osaamistasi monipuolisessa toimintaympäristössä. Huolehdimme työhyvinvoinnistasi ja arkesi toimivuudesta mm. joustavien työaikojen sekä hyvinvointipalvelujemme avulla. Lue lisää meistä lisää työnantajana: Tervetuloa meille töihin.

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Ullamari Pesonen, ullamari.pesonen(at)utu.fi, puhelin +358 29 450 3867

Muihin tiedusteluihin vastaa hallintopäällikkö Päivi Salonen, paivi.h.salonen(at)utu.fi, puhelin +358 050 435 1268.Täytä hakemus
Takaisin