Eläinfysiologian yliopistonlehtori

 Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä. Tarjoamme mielenkiintoisia urapolkuja, kannustamme jatkuvaan oppimiseen ja panostamme yhteisömme hyvinvointiin. Tule meille tekemään työtä, jolla on merkitystä muuttuvassa maailmassa!


Turun yliopiston Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan Biologian laitoksessa on haettavana eläinfysiologian yliopistonlehtorin toistaiseksi täytettävä tehtävä 1.8.2023 lukien tai sopimuksen mukaan.


Biologian laitoksella
tutkitaan elämää ja sen evoluutiota maalla, meressä ja ilmassa. Laboratorio- ja maastotutkimukset tukevat toisiaan, kun haemme vastauksia eliöiden ja ekosysteemien toimintaan. Biologian laitos kuuluu yliopiston tieteellisesti tuottavimpiin laitoksiin ja kouluttaa menestyksellisesti osaajia kandeista tohtoreihin.

Yliopistonlehtorin tehtävä on yliopiston tehtävärakenteen mukaisesti kolmannen portaan tehtävä. Tehtävän kelpoisuusvaatimuksista on säädetty Turun yliopiston johtosäännössä.

Yliopistonlehtorin työtehtäviin kuuluu tutkimus sekä perus- aine- ja syventävien opintojen opetus Biologian LuK-ohjelmassa sekä Fysiologian ja genetiikan FM-linjalla. Yliopistonlehtori osallistuu opetuksen kehittämiseen ja opinto-ohjaukseen. Hän myös ohjaa ja tarkastaa perustutkinto-opiskelijoiden opinnäytetöitä sekä osallistuu väitöskirjatutkijoiden ohjaukseen. Odotamme yliopistonlehtorilta kykyä opettaa opiskelijoille syvällisesti fysiologiaa, anatomiaa ja histologiaa sekä sitä, miten ympäristö (niin sisäinen kuin ulkoinen) ja sen muutokset vaikuttavat eläinten toimintoihin. LuK-tasolla opetuskieli on suomi, FM-tasolla suomi ja englanti. Tutkimuksen ja opetuksen lisäksi tehtävään voi kuulua myös muita laitoksen ja yliopiston tehtäviä.

Yliopistonlehtorin tehtävään otettavalta edellytetään soveltuvaa tohtorintutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Yliopistonlehtorin ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, onnistuminen rahoituksen hankkimisessa, käytännöllinen perehtyneisyys fysiologian tehtäväalaan, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, sekä muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja opetusnäyte. Edellytämme hakijalta vahvaa laboratoriomenetelmien osaamista ja kokemusta eläinten kanssa työskentelystä (vähintään koe-eläinkurssin antamat valmiudet). Tehtävää täytettäessä huomioidaan lisäksi hakijan suunnitelma tutkimuksen tekemisestä tehtävässä.

Tehtävän tutkimus- ja opetusalana on eläinfysiologia. Odotamme hakijalta näyttöjä eläinten elintoimintojen ja niiden säätelyn tutkimuksesta millä tahansa elämän organisaatiotasolla, kuitenkin eläinyksilön tasoa painottaen. Tavoitteena on, että erityisosaaminen mahdollistaa tutkimus- ja opetusyhteistyön eri tahojen kanssa niin biologian laitoksen sisällä kuin sen ulkopuolella.

Palkka

Yliopistonlehtorin palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tason 5–7 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 3044,00-4092,29 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6–50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Yliopistonlehtorin palkkaus aiemmasta kokemuksesta ja osaamisesta riippuen on tehtävän alussa noin 3500-3900 euroa/kk. Palkan suuruuteen otetaan kantaa työsopimusta laadittaessa.

Koeaika

Tehtävä alkaa 1.8.2023 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Kuinka hakea

Hakemuksiin tulee liittää ansioluettelo, julkaisuluettelo, akateeminen portfolio (Akateeminen portfolio | Turun yliopisto (utu.fi)), tutkimussuunnitelma (2-3 sivua), tutkintotodistukset ja muut asiakirjat, joilla voi olla merkitystä tehtävän täytössä.

Hakemukset on jätettävä viimeistään torstaina 1.6.2023 (klo 23:59) käyttäen Turun yliopiston sähköistä hakulomaketta (https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat). Linkki hakujärjestelmään on tämän ilmoituksen alussa ("Täytä hakemus").

Kärkihakijat haastatellaan ja heille annetaan tilaisuus opetusnäytteen antamiseen kesäkuun aikana.

Lisätietoja

Lisätietoja antaa apulaisprofessori Katja Anttila, katja.anttila(at)utu.fi, +358 50 431 8246.

Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa henkilöstöasiantuntija Kaisa Ketomäki, kaisa.ketomaki(at)utu.fi

Arvostamme yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta työyhteisössämme ja kannustammekin päteviä hakijoita taustasta riippumatta hakemaan avoimia tehtäviämme.

Lue lisää meistä työnantajana Tervetuloa meille töihin -sivulta.Täytä hakemus
Takaisin