Tohtorikoulutettava / Projektitutkija / Tutkimusavustaja

Haetaan määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.7.2017 – 30.6.2019 jatko-opiskelijaa / projektitutkijaa / tutkimusavustajaa biolääketieteellisen data-analyysin alalla (Suomi / Belgia)

 

Jatko-opiskelupaikka biolääketieteellisen data-analyysin alalla on avoinna Dos. Leo Lahden tutkimusryhmässä (Turun yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos). Hanke tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet kartuttaa laajalti sovellettavia data-analyysivalmiuksia sekä uuden tutkimuksen tekemiseen nopeasti kasvavalla tutkimusalalla. Hanke keskittyy ihmiskehon mikrobiekosysteemien laskennalliseen mallitukseen. Rahoittajana on Suomen Akatemia. Suositeltu aloituspäivä on 1.7.2017.

Työnkuva Paikka on suunnattu täysipäiväiseen tutkimukseen ja jatko-opiskeluun ja sisältää tavanomaisen osallistumisen opetus- ja tutkimuksen tukitehtäviin. Hankkeen tavoitteena on muodostaa kokonaiskuvaa ihmiskehon mikrobiekosysteemien järjestäytymisestä, dynamiikasta, ja terveysvaikutuksista. Tuloksilla on perustutkimuksen lisäksi sovelluksia mm. henkilökohtaisessa lääketieteessä. Työtehtäviin kuuluu ensisijaisesti modernien tilastomenetelmien kehittäminen, jossa voidaan yhdistellä koneoppimisen, ekologian, bioinformatiikan, sekä muiden relevanttien tutkimusalojen lähestymistapoja. Hakijalla on mahdollisuus päästä mukaan Turun biolääketieteelliseen tutkimusyhteisöön ja työskennellä koti- ja ulkomaisten yhteistyökumppanien kanssa. Hanke alkaa 6-12 kuukauden liikkuvuusperiodilla VIB/KU Leuvenin yliopistossa Belgiassa professori Jeroen Raesin tutkimusryhmässä yhdessä Dos. Lahden kanssa.

Hakukriteerit Hyvän opintomenestyksen lisäksi hakijalta odotetaan itsenäisyyttä, hyvää yhteistyökykyä ja analyyttisiä valmiuksia. Hakijalla tulisi olla mainittavaa taustaa matemaattisissa/tilastotieteellisissä aineissa, kokemusta tilastollisesta ohjelmoinnista (esim R/Python/Matlab/Julia/tmv). Kokemus bioinformatiikasta katsotaan eduksi. Sujuva englanninkielen taito on tarpeen. Paikkaa voi hakea myös loppuvaiheen perustutkinto-opiskelija, joka on halukas tekemään aiheesta gradun ja jatkamaan tämän jälkeen jatko-opintoihin. Jatko-opiskelijaksi hakevan tulee täyttää tavanomaiset kriteerit ja läpäistä hakuprosessi.

Palkka Palkkataso riippuu opiskeluvaiheesta ja perustuu yliopiston yleiseen palkkausjärjestelmään (tasot 1-4). Peruspalkka on 1808,42 - 2475,31 e/kk. Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuva palkanosa, joka on enintään 46.3 % peruspalkasta. Palkka mahdollistaa täysipäiväisen jatko-opiskelun. Koeaika on 4 kuukautta.

Suorituspaikka Turun yliopisto on kansainvälinen tutkimusyliopisto, jossa on aktiivinen biolääketieteen tutkijayhteisö. Dos. Lahden tutkimusryhmä Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella keskittyy modernin data-analyysin teoriaan ja sovelluksiin monitieteisessä tutkimusympäristössä. Työskentelykielenä ovat Suomi ja Englanti. Hanke alkaa 6-12 kuukauden liikkuvuusjaksolla Prof. Jeroen Raesin tutkimusryhmässä VIB/KU Leuvenin yliopistossa Belgiassa.

Hakuohjeet Hakemukset tulee toimittaa viimeistään pe 26.5.2017 Turun yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki järjestelmään on tämän ilmoituksen alussa (Täytä hakemus). Hakemus suositellaan laadittavaksi Englannin kielellä. Sen tulee sisältää motivaatiokirje (1 sivu), CV (1-4 sivua), mahdollinen julkaisuluettelo, kopiot tutkintotodistuksista sekä 1-3 suosittelijan yhteystiedot (nimi, työpaikka, sähköposti). Mahdolliset tiedustelut voi osoittaa Dos. Leo Lahdelle (leo.lahti@iki.fi / +358 40 565 5872).Täytä hakemus
Takaisin