Tohtorikoulutettavan ja tutkijatohtorin määräaikaiset työsopimussuhteiset tehtävät


Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksessa pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikössä on haettavana tohtorikoulutettavan ja tutkijatohtorin määräaikaiset työsopimussuhteiset tehtävät

Gamification Group (http://gamification.group) (vastaava professori Juho Hamari) palkkaa 1-2 tutkijaa 1-4 vuodeksi tohtorikoulutettavan ja tutkijatohtorin tehtäviin. Työtehtävän pituus määritellään tarkemmin uravaiheen ja kandidaatin tutkimusaiheen (ks. lista esimerkkiaiheista ja toivotuista taidoista englanninkielisestä kuvauksesta) sopivuuden mukaan hankkeen tarpeet huomioon ottaen. Tehtävät liittyvät Suomen Akatemian rahoittamaan pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikköön
(https://coe-gamecult.org/).

Työtehtävät sisältävät empiirisen tutkimuksen tekemistä, artikkelien valmistelua, rahoituksen hakemista ja seminaarien ja muiden tapahtumien järjestämistä. Lisäksi tehtäviin kuuluu omaan tutkimukseen liittyvää pienimuotoista opetusta. Lisäksi valittavan oletetaan olevan vuorovaikutuksessa yhteiskunnan ja yritysmaailman toimijoiden kanssa sekä osallistuvan aktiivisesti tutkimusryhmän toiminnan kehittämiseen.

Gamification Group (http://gamification.group) on suurin pelitutkimuksen ryhmä Suomessa ja operoi kolmessa yliopistossa; Turun yliopistossa, Tampereen teknillisessä yliopistossa ja Tampereen yliopistossa sekä Tampereen että Porin kampuksilla. Gamification Group ja sen emoyliopistot tarjoavat kattavat resurssit tutkimuksen tekemiseen. Lisäksi tutkijat toimivat laajemmin yhteydessä koko suomalaiseen pelitutkimusyhteisöön osana pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikköä (https://coe-gamecult.org/).

Tutkijatohtorin tehtävään otettavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön. Tohtorikoulutettavan tehtävään otettavalta edellytetään hyväksyttyä tutkimussuunnitelmaa. Lisäksi edellytetään korkeakoulututkinnon suorittamisen yhteydessä tai muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista jatko-opintoihin ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen tutkimussuunnitelman mukaisesti. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon perehtyneisyys tehtäväalaan, alan tutkimus sekä opetus- ja ohjauskokemus.

 Tohtorikoulutettavan palkka määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän tutkimus- ja opetushenkilöstön vaatimustasolta 2–4, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 1985,85–2475,31 €/kk. Tutkijatohtorin palkka on vaatimustasolla 5, jolla tehtäväkohtainen palkanosa on 2865,30 €/kk. Lisäksi tehtäviin kuuluu henkilökohtainen palkanosa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hakemukset tulee jättää viimeistään keskiviikkona 31.1.2018 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki järjestelmään on tämän ilmoituksen alussa (”Täytä hakemus”).

Hakemukseen tulee liittää sähköisessä hakulomakkeessa mainitut liitteet: CV (eli ansioluettelo) ja julkaisuluettelo sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen. Ansio- ja julkaisuluettelo laaditaan tiedekunnan ja yliopiston ohjeiden mukaisesti. Ohjeet niiden laatimiseksi ovat osoitteessa https://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/tiedekunta/ura/Sivut/opetus-ja-tutkimustehtavat.aspx

Lisätietoja antaa professori Juho Hamari, juho.hamari@tut.fi, +35850 318 6861

 

 

 

 

 Täytä hakemus
Takaisin