Tietoasiantuntija, Kuopion kampus

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 500 henkilöä. Toimimme kahdella kampuksella, Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon.

Haemme Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuskirjastoon

Tietoasiantuntijaa

Haemme osaajaa lääketieteen sekä bio- ja terveystieteiden tietoasiantuntijan tehtävään. Tietoasiantuntija on tieteellisten tietoaineistojen ja tutkimuksen tuen asiantuntija ja kouluttaja, joka työllään edistää sekä motivoitunutta oppimista että tutkimuksen avoimuutta ja vaikuttavuutta Itä-Suomen yliopistossa. Pääasialliset tehtävät ovat tiedonhaun ja -hallinnan opetus, ohjaus ja tietopalvelutehtävät sekä tutkimuksen tukeen ja avoimen tieteen edistämiseen liittyvät tehtävät. Myös kirjaston asiakaspalvelu on osa tehtäväkokonaisuutta.

Valittavalta henkilöltä edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa lääketieteen, bio- tai terveystieteiden alalta (esim. lääketiede, hammaslääketiede, biolääketiede, ravitsemustiede, farmasia).  Edellytämme myös hyviä opetus- ja ohjaustaitoja suomen ja englannin kielillä sekä hyvää tietoteknistä osaamista.

Tehtävässä onnistumista edesauttavat lääketieteellisten sekä bio- ja terveystieteiden tietoaineistojen sekä tutkimus- ja julkaisuprosessien tuntemus. Arvostamme itsenäistä työotetta, innostumista jatkuvasta oppimisesta ja uusista rooleista, ammatillista verkostoitumista sekä kriittistä, positiivista ja luovaa ajattelua. Arvostamme myös tiedonhallinnan tuntemusta ja vahvaa motivaatiota tietopalvelu- ja kirjastotyöhön.

Tehtävän palkkaus sijoittuu yliopistojen palkkausjärjestelmässä muun henkilöstön vaativuustasolle 9 (2935,69 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävä täytetään 1.5.2020 alkaen (tai sopimuksen mukaan) toistaiseksi.

Lisätietoja tehtävästä antavat:

-palvelupäällikkö Helena Silvennoinen-Kuikka (ma,to,pe), puh. 029 445 8328,

 s-posti: helena.silvennoinen-kuikka@uef.fi

-kirjastonjohtaja Jarmo Saarti, puh. 029 445 8010, s-posti: jarmo.saarti@uef.fi 
 
Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.
 
Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:
- CV
- tutkintotodistukset
- työtodistukset
- motivaatiokirje
- muut mahdolliset asiakirjat ja/tai lyhyt kirjallinen selostus tehtävän kannalta merkittävistä ansioista.

Hakemus tulee jättää viimeistään 28.2.2020 sähköisellä hakulomakkeella.

TÄYTÄ HAKEMUS
 
TAKAISIN