Yksikkö:
 
ID   Otsikko   Yksikkö   Hakuaika päättyy  
5257  Erikoistutkija / Eduskuntatutkimuksen keskus 
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos   
5510  Varhaiskasvatuksen pedagogiikan ma professori 
Opettajankoulutuslaitos  23.05.2018 
5518  Ekologian professori tai apulaisprofessori (tenure track) 
Biologian laitos  17.05.2018 
5521  Fysiologian professori tai apulaisprofessori (associate professor, tenure track) 
Biologian laitos  17.05.2018 
5343  Elintarvikekehityksen apulaisprofessori (Associate or Assistant Professor, tenure track) 
Biokemian laitos  17.05.2018 
5520  Ekologian professori tai apulaisprofessori (associate professor, tenure track) 
Biologian laitos  17.05.2018 
5524  Genetiikan professori tai apulaisprofessori (associate professor, tenure track) 
Biologian laitos  17.05.2018 
5494  Espanjan määräaikainen yliopisto-opettajan tai yliopistonlehtorin tehtävä 
Kieli- ja käännöstieteiden laitos  16.05.2018 
5456  Yliopistotutkija 1.9.18-31.8.22 väliselle ajalle 
Hoitotieteen laitos  15.05.2018 
5492  Logopedian professori tai yliopistonlehtori 
Psykologian ja logopedian laitos  15.05.2018 
5506  Tutkimusavustaja (Pori) 
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos  15.05.2018 
5459  Kasvatustieteen ma. yliopisto-opettaja 
Opettajankoulutuslaitos  14.05.2018 
5491  Sosiaalityön ma. yliopisto-opettaja 
Sosiaalitieteiden laitos  14.05.2018 
5493  Kaksi sosiaalityön yliopisto-opettajaa 
Sosiaalitieteiden laitos  14.05.2018 
5458  Kasvatustieteen yliopistonlehtori 
Opettajankoulutuslaitos  14.05.2018 
5377  Oikeustieteen tutkijatohtori (enintään 4 tehtävää) 
Oikeustieteellinen tiedekunta  13.05.2018 
5471  Järjestelmäarkkitehdin työsopimussuhteinen tehtävä 
Yliopistopalvelut  11.05.2018 
5376  Johtamisen ja organisoinnin tutkijatohtori 
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos  11.05.2018 
5489  Tutkimuskoordinaattorin määräaikainen tehtävä 
Kehittämispalvelut  10.05.2018 
5436  Kaksi projektityöntekijän määräaikaista työsopimussuhteista tehtävää 
Kliininen laitos  06.05.2018 
5503  Tutkijatohtorin / tohtorikoulutettavan määräaikainen tehtävä 
Fysiikan ja tähtitieteen laitos  02.05.2018 
5428  Genetiikan yliopisto-opettaja tai yliopistonlehtori 
Biologian laitos  02.05.2018 
5430  Ekologian yliopistonlehtori 
Biologian laitos  02.05.2018 
5429  Kasviekologian yliopistonlehtori 
Biologian laitos  02.05.2018 
5498  Tutkijatohtorin määräaikainen tehtävä 
Fysiikan ja tähtitieteen laitos  02.05.2018 
5370  Suupatologian professori tai apulaisprofessori (tenure track) 
Hammaslääketieteen laitos  01.05.2018 
5347  Kolme (3) lastentautiopin kliinisen opettajan määräaikaista työsopimussuhteista tehtävää 
Kliininen laitos  30.04.2018 
5463  Biostatistikko 
Hammaslääketieteen laitos  30.04.2018 
5479  Harjoittelijan määräaikainen tehtävä Maantieteen ja geologian laitoksella 
Maantieteen ja geologian laitos  26.04.2018 
5410  IT-palveluarkkitehdin työsopimussuhteinen tehtävä 
Yliopistopalvelut  23.04.2018 
5440  Projektityöntekijä, arabian ja englannin kielen taitoinen 
Hoitotieteen laitos  22.04.2018 
5127  Keittäjä Lapin tutkimuslaitos Kevolle 
Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö  22.04.2018