Otsikko Yksikkö Hakuaika päättyy
Postdoctoral researcher (Microsurgical interactive technologies) 
Tietojenkäsittelytieteen laitos  13.11.2019 
Project Researcher or Postdoctoral Researcher, Boreal Forest Ecosystems 
Ympäristö- ja biotieteiden laitos  18.11.2019 
Hankesuunnittelija 
Fysiikan ja matematiikan laitos  24.10.2019 
Apulaisprofessori/yliopistotutkija, laskentatoimi ja/tai rahoitus (vakinaistamispolku, Tenure Track) 
Kauppatieteiden laitos  23.10.2019 
Tutkijatohtori, metsäekosysteemien mallinnus 
Metsätieteiden osasto  31.10.2019 
Kliininen opettaja, simulaatio 
Hammaslääketiede  23.10.2019