Yksikkö:
 
ID   Otsikko   Yksikkö   Hakuaika päättyy  
14601  Siivooja (Lapin tutkimuslaitos, Kevo) 
Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö  03.04.2023 
14606  Väitöskirjatutkijan/Projektitutkijan ma. tehtävä terveysteknologiassa 
Tietotekniikan laitos  03.04.2023 
14676  Kulttuurien tutkimuksen yliopisto-opettajan määräaikainen tehtävä 
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos  03.04.2023 
14667  Tutkimushoitaja FinnBrain-syntymäkohorttitutkimukseen 
Kliininen laitos  03.04.2023 
14654  Harjoittelija/praktikant (Aboagora) 
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos  04.04.2023 
14706  Erikoistutkija 
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, yhteiset  04.04.2023 
14610  Tutkijatohtori / projektitutkija, älykkäiden materiaalien kemia 
Kemian laitos  05.04.2023 
14603  Yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä INVEST-tutkimuskeskuksen ja -lippulaivan koulutusohjelmiin 
Kliininen laitos  06.04.2023 
14636  Tutkimushoitaja Ouluun raskausajan masennusoireilun tutkimukseen 
Kliininen laitos  06.04.2023 
14656  Laboratorioinsinööri/Tutkimusteknikko - Metabolomiikka 
Turun Biotiedekeskus  09.04.2023 
14635  Erikoistutkija/tutkijatohtori - Multiomiikkadatan analysointi 
Turun Biotiedekeskus  09.04.2023 
14650  Laskentatoimen ja rahoituksen yliopisto-opettaja/yliopistonlehtori 
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos  09.04.2023 
14587  Tutkijatohtori/Väitöskirjatutkija/Projektitutkija sisäviljelyteknologioita kehittävään soveltavaan fotosynteesitutkimukseen (kesto 2 vuotta) 
Bioteknologian laitos  09.04.2023 
14632  Erikoistutkija/tutkijatohtori – Laskennallinen systeemibiologia 
Turun Biotiedekeskus  09.04.2023 
14637  Projektitutkija/Väitöskirjatutkija – Fluksomiikka & immunometabolia 
Turun Biotiedekeskus  09.04.2023 
14651  Tutkijatohtori (laskentatoimi ja rahoitus) 
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos  09.04.2023 
14629  Tutkijatohtorin / Projektitutkijan määräaikainen tehtävä ESO-keskuksessa 
Suomen ESO-keskus  11.04.2023 
14751  Päiväkotiapulainen Pikkunorssiin 
Pikkunorssi Oy  11.04.2023 
14683  Laboratoriomestarin toistaiseksi voimassa oleva tehtävä 
Talous- ja tilapalvelut  11.04.2023 
14756  Tutkimusrahoituksen asiantuntija (2 paikkaa) 
Tutkimuksen tukipalvelut  13.04.2023 
14718  Kaksi projektitutkijaa Hoitava viestintä -hankkeeseen 
Kliininen laitos  13.04.2023 
14653  Kirjallisuuden ja luovan kirjoittamisen apulaisprofessori (Tenure track) 
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos  13.04.2023 
14624  Koulunkäynninohjaaja, yläkoulu 
Turun normaalikoulu  14.04.2023 
14767  Harjoittelija Tulevaisuuden tutkimuskeskukseen 
Tulevaisuuden tutkimuskeskus  14.04.2023 
14647  2–4 uutta monitieteistä tutkijatohtoria Turun Yliopiston temaattiseen profiloitumisalueeseen “Human Diversity” 
Biologian laitos  14.04.2023 
14735  Harjoittelija/tutkimusavustaja, Transkription molekulaariset mekanismit, kesä 2023 
Bioteknologian laitos  14.04.2023 
14661  Kansainvälisen liiketoiminnan yliopisto-opettaja 
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos  14.04.2023 
14729  Luokanopettajan määräaikainen tehtävä 
Rauman normaalikoulu  14.04.2023 
14721  Harjoittelija/Tutkimusavustaja TRANSABL –projektiin 
Bioteknologian laitos  15.04.2023 
14722  Suunnittelija 
Koulutuksen tukipalvelut  16.04.2023 
14663  Maankäyttö- ja kiinteistöoikeuden professori (määräaikainen) 
Oikeustieteellinen tiedekunta  16.04.2023 
14664  Oikeustieteen yliopistonlehtori 
Oikeustieteellinen tiedekunta  16.04.2023 
14662  Ympäristöoikeuden apulaisprofessori (tenure track) 
Oikeustieteellinen tiedekunta  16.04.2023 
14711  Oikeustieteen yliopisto-opettaja 
Oikeustieteellinen tiedekunta  16.04.2023 
14689  Uskontotiede professori 
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos  17.04.2023 
14658  Kehittämisasiantuntijan tehtävä 
Strateginen ohjaus  17.04.2023 
14760  Tutkimusavustaja Yrittäjyyden oppiaineeseen 
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos  17.04.2023 
14740  Arkistoalan ja asiakirjahallinnan yliopisto-opettaja toistaiseksi 
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos  18.04.2023 
14741  Historian yliopistonlehtorin tehtävä toistaiseksi 
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos  18.04.2023 
14739  Kulttuurien tutkimuksen yliopisto-opettajan tehtävä toistaiseksi 
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos  18.04.2023 
14705  Englannin kielen yliopistonlehtorin tehtävä 
Kieli- ja käännöstieteiden laitos  19.04.2023 
14769  Taloussihteerin vakinainen tehtävä 
Teknillinen tiedekunta, yhteiset  20.04.2023 
14753  Laboratorioinsinöörin tehtävä (biologia ja kemia) 
Biologian laitos  20.04.2023 
14611  Erikoistutkija ja väitöskirjatutkija (kilpirauhassairauksien mekanismit) 
Kliininen laitos  21.04.2023 
14732  Tutkimusavustaja tai projektitutkija 
Turun Biotiedekeskus  23.04.2023 
14731  Tutkijatohtori Tulevaisuuden tutkimuskeskukseen 
Tulevaisuuden tutkimuskeskus  26.04.2023 
14763  Sosiologian yliopistonlehtori 
Sosiaalitieteiden laitos  26.04.2023 
14748  Arkeologian professori 
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos  27.04.2023 
14745  Yliopistonlehtori (hoitotiede) 
Hoitotieteen laitos  28.04.2023 
14759  1 yliopisto-opettaja ja 1 yliopistonlehtori automaatiotekniikkaan toistaiseksi voimassa oleviin tehtäviin 
Kone- ja materiaalitekniikan laitos  28.04.2023 
14703  Post-doc tutkija – rintasyöpä, Turun Biotiedekeskus 
Turun Biotiedekeskus  30.04.2023 
14607  Lastentautiopin osa-aikainen 50 % professori 
Kliininen laitos  02.05.2023 
14768  Johtaja Suomen ESO-keskukseen 
Suomen ESO-keskus  02.05.2023 
14720  Apulaisprofessori (Assistant Professor / Associate Professor, tenure track), alana materiaalikemia 
Kemian laitos  08.05.2023 
14719  Laskennallisen materiaalitekniikan apulaisprofessori (Assistant tai Associate Professor, tenure track) 
Kone- ja materiaalitekniikan laitos  08.05.2023