Open application

Heading Unit Application deadline
Doctoral Student, Sustainable Chemistry Research Unit 
Faculty of Technology  15.11.2021 
Postdoctoral Researcher for Multimodality Fusion for Emotion Understanding 
Faculty of Information Technology and Electrical Engineering  21.11.2021 
Doctoral Student for Multimodality Fusion for Emotion Understanding 
Faculty of Information Technology and Electrical Engineering  21.11.2021 
Yliopisto-opettaja, Soveltava tietotekniikka 
Faculty of Information Technology and Electrical Engineering  30.11.2021 
Psykologian yliopistonlehtori, Kasvatustieteiden tiedekunta 
Faculty of Education  14.11.2021 
Kliininen opettaja, synnytys- ja naistentautien oppiaineeseen 
Faculty of Medicine  21.11.2021 
Yliopisto-opettaja, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan yksikkö 
Faculty of Technology  15.11.2021 
Doctoral Student position in Software Engineering, Software Operations, Software Anomaly Detection 
Faculty of Information Technology and Electrical Engineering  10.11.2021 
Research Director, Infotech 
Multidisciplinary  31.10.2021 
Research Director, Eudaimonia 
Multidisciplinary  31.10.2021 
Tietojärjestelmäsuunnittelija, ICT-Palvelut 
Other  31.10.2021 
Tutkijatohtori tai Yliopistotutkija, Lääketieteellinen tiedekunta 
Faculty of Medicine  31.10.2021 
Two Doctoral Students and One Postdoctoral Researcher for Robotics and virtual reality 
Faculty of Information Technology and Electrical Engineering  31.10.2021 
Kliininen opettaja sisätautien oppiaineeseen 
Faculty of Medicine  31.10.2021 
Palvelupäällikkö, Julkaisupalvelut 
Other  31.10.2021 
One Doctoral Student and One Postdoctoral Researcher Position for Multimodal Computer Vision and Radio-Based Sensing 
Faculty of Information Technology and Electrical Engineering  31.10.2021 
A Doctoral Student (4 years) Position of Study of Electron Correlations at Crossed-dimensions in the ERC-Consolidator Grant CATCH 
Faculty of Science  01.11.2021 
Postdoctoral Researcher in Distributed Intelligence for Edge Computing 
Faculty of Information Technology and Electrical Engineering  31.10.2021 
Postdoctoral Researcher for SmartBAN Enabled Human Vital Sign Measurements 
Faculty of Information Technology and Electrical Engineering  31.10.2021 
Two Doctoral Students and One Postdoctoral Researcher for Low-energy high-performance sensing materials for environment digitalization 
Faculty of Information Technology and Electrical Engineering  31.10.2021 
One Doctoral Student and One Postdoctoral Researcher for A Framework for General Spatial AI 
Faculty of Information Technology and Electrical Engineering  31.10.2021 
One Doctoral Student and One Postdoctoral Researcher for Seamless and Stretchable Wearable Device for Human Vital Sign Measurements 
Faculty of Information Technology and Electrical Engineering  31.10.2021 
One Doctoral Student and One Postdoctoral Researcher Positions for Computer Vision and Machine Learning 
Faculty of Information Technology and Electrical Engineering  31.10.2021 
One Doctoral Student and One Postdoctoral Researcher positions for Multiantenna Coded Caching for Wireless Content Delivery 
Faculty of Information Technology and Electrical Engineering  31.10.2021 
One Doctoral Student and One Postdoctoral Researcher for Communication and Control Co-Design 
Faculty of Information Technology and Electrical Engineering  31.10.2021 
Two Doctoral Student Positions in Biomedical Engineering 
Faculty of Medicine  31.10.2021 
One Doctoral Student and One Postdoctoral Researcher for Energy-Efficient Wireless Access, EEWA 
Faculty of Information Technology and Electrical Engineering  31.10.2021 
Two Doctoral Student positions in Memristors and Neuromorphic Sensors Based on Layered Materials 
Faculty of Information Technology and Electrical Engineering  31.10.2021 
Kliininen opettaja, Psykiatrian oppiaine 
Faculty of Medicine  29.10.2021 
Associate Professor (tenure track) or Professor Position in System on Chip (SoC) Technologies for Wireless Systems 
Faculty of Information Technology and Electrical Engineering  31.10.2021 
Koordinaattori, kansainvälinen koulutus ja tutkimus 
Faculty of Information Technology and Electrical Engineering  31.10.2021 
Postdoctoral Researcher, Evolution in Urban Environments 
Faculty of Science  31.10.2021