Kesätyöntekijä/ tukitoiminnot

Meiltä Elosta löytyy kattavasti kesätöitä korkeakouluopiskelijoille, jotka haluavat saada oman alansa työkokemusta ja kehittyä tulevaisuuden asiantuntijoiksi. Etsimme positiivisia, rohkeita ja innovatiivisia tekijöitä toteuttamaan uraunelmiaan Eloon kesäksi 2021.

Kesätyöt alkavat touko-kesäkuussa ja niiden kesto on 3-4 kuukautta. Tarjoamme kesätöitä innokkaille tekijöille seuraavissa yksiköissä:

  • aktuaaritoimi
  • asiakkuudet ja kanavat -yksikön kehittämistoiminto 
  • johdon tuki
  • markkinointi
  • talouspalvelut
  • tietohallinto
  • työkykyjohtaminen
  • viestintä

Löytyisikö näiden joukosta unelmiesi kesätyö?

Aktuaaritoimi huolehtii vakuutusmaksujen ja vastuuvelan oikeellisuudesta. Se hoitaa vakuutusteknistä asiakaspalvelua, tuottaa viranomaisraportteja, osallistuu tietojärjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen sekä toimii asiantuntijoina erilaisissa työryhmissä ja projekteissa. Aktuaaritoimen kesätyöntekijänä tehtäviisi kuuluu mm. vakuutusmatemaattisten laskelmien laatiminen asiakasyrityksillemme. Taustaltasi voit olla esim. hyviä tietoteknisiä taitoja omaava matematiikan, tilastotieteen tai vastaavan alan opiskelija.

Asiakkuudet ja kanavat -yksikön kehittämistoiminnon tehtävänä on kehittää asiakkuuden hankinnan ja hoidon toimintatapoja ja –malleja Elon kilpailu- ja suorituskyvyn parantamiseksi asiakasrajapinnassa. Tehtävässä pääset mukaan asiakasdatahankkeeseemme tutkimaan avoimen datan mahdollisuuksia asiakaskokemuksen kehittämisessä. Sinulta löytyy intohimoa datan käsittelemiseen ja hallitset mahdollisesti myös alkeet Pythonista.

Johdon assistenttiharjoittelijana pääset avustamaan ja sijaistamaan Elon assistentteja kesälomakauden aikana. Monipuolisiin tehtäviin kuuluu mm. kalenterivarauksien hallinnointia, kokous- ja matkajärjestelyitä sekä esitysmateriaalien työstöä. Mielenkiintoisten tehtävänantojen kautta pääset näkemään ja kokemaan millaista on assistentin arki suuressa organisaatiossa.

Elon markkinoinnilla ja myynnin tuella on vastuu siitä, miten Elo näkyy sisäisille ja ulkoisille asiakkaille sekä yhteistyökumppaneille. Markkinointi ja myynnin tuki vastaa Elon brändistä ja koordinoi Elon näkyvyyttä markkinointiviestinnässä, toimitiloissa ja tapahtumissa. Kesätyöntekijänä pääset tukemaan huippuammattilaisten tiimiä ja kehittämään omaan osaamistasi digitaalisen markkinoinnin, sosiaalisen median hyödyntämisen, yhteistyökumppanuuksien ja markkinoinnin käytännön työn kautta.

Talouspalvelut on tukiyksikkö, joka palvelee kaikkia Elon liiketoimintoja ja joka vastaa Elon maksuliikenteen, päivä- ja pääkirjanpidon sekä kiinteistökirjanpidon kokonaisuuksista. Kesätyöntekijänä tutustut erilaisiin taloushallinnon prosesseihin ja osallistut päivittäisten tehtävien hoitamiseen mm. laskujen käsittelyn sekä tilitys- ja maksuliikennetehtävien kautta.

Tietohallinon vastuulla on Elon kokonaisarkkitehtuuri, tietoturva, infrapalvelut ja käyttövaltuushallinta sekä näiden kokonaisuuksien tuki liiketoimintojen suuntaan. Lisäksi tietohallinnossa huolehditaan, että Elon kehitysprojektit ovat johdettu asianmukaisesti tarjoamalla projektinhallinnan menetelmiä ja työkalaluja. Kesätyöntekijän tehtävät liittyvät Elon sopimusarkistojärjestelmän ja projektinhallintamenetelmien kehittämiseen sekä kehitystöiden jalkauttamiseen.

Elon työkykyjohtamisen palveluilla tuemme asiakasyritysten työhyvinvointia edistävää ja työuria pidentävää kehitystyötä. Työkyvyttömyysriskinhallinta auttaa yrityksen johtoa johtamaan työkykyä strategisesti ja nivomaan työkykyjohtamisen osaksi arjen esimiestyötä.

Viestinnän vastuulla on Elon sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä asiakkaillemme suunnattu viestintä. Viestinnän kesätyöntekijänä pääset kehittämään osaamistasi kirjoittajana ja sisällöntuottajana tekemällä yritysviestintää monipuolisesti eri kohderyhmille ja kanaviin.

Millainen on tulevaisuuden elolainen?
Kesätyöntekijämme ei tarvitse olla valmis konkari, vaan painotamme ennen kaikkea innostunutta, yhteistyökykyistä ja proaktiivista asennetta sekä asiakassuuntautunutta lähestymistapaa. Saimme viime kesänä onnistuneita kokemuksia kesätöiden tekemisestä etänä samoin kuin perehdytyksestä ja tilanteen niin vaatiessa voimme toteuttaa saman tulevanakin kesänä. Annammekin sinulle kattavan perehdytyksen tehtävääsi sekä eläkealaan ja tuemme sinua työssäsi aktiivisesti. Kesän aikana pääset tutustumaan muihin talon kesätyöntekijöihin palkitun Kesähessut kehittää -tapaamisten kautta.

Jätä hakemuksesi 28.2. mennessä!
Valitsethan hakulomakkeen lopussa, minkä yksikön tehtävistä olet ensisijaisesti kiinnostunut.
Hakemuksen löydät alla olevasta linkistä.

Olemme yhteydessä kaikkiin hakijoihin viimeistään maaliskuun aikana. Mikäli sinulle heräsi kysyttävää tarjoamistamme kesäunelmista, voit olla meihin yhteydessä osoitteella rekrytointi@elo.fi.Täytä hakemus
 
Takaisin