Otwarta aplikacja

dane osobowe(1/7)

edukacja(1/7)

Informacje o wykształceniu

Więcej informacji na temat edukacji

Usuń
Usuń
Usuń
Usuń
Usuń

Wykształcenie uzupełniające, związane ze stanowiskiem na które Pan/ Pani aplikuje

Usuń
Usuń
Usuń
Usuń
Usuń

doświadczenie zawodowe(1/7)

W tym miejscu prosimy o jak najdokładniejsze opisanie historii zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk, które były podobne do tego na które Pan/-i aplikuje. Prosimy rozpocząć od najbardziej aktualnego miejsca zatrudnienia. Jeśli nie posiada Pan/-i wcześniejszego doświadczenia proszę pominąć ten fragment, wybierając z listy rozwijanej odpowiedź: 'Nie mam wcześniejszego doświadczenia'

Usuń
Usuń
Usuń
Usuń
Usuń
Usuń
Usuń
Usuń
Usuń

informacje dodatkowe(1/7)

umiejętności(1/7)

Umiejętności językowe

Znajomość narzędzi IT

Szkolenia w miejscu pracy i lato(1/7)

Aplikacja otwarta(1/7)

Obszary zainteresowań w Metsa Group

Prosimy wypełnić te dane, w przypadku składania 'otwartej aplikacji'. Prosimy wypełnić dane, także w przypadku, gdy rozważa Pan/ - i pracę także na innych stanowiskach, niż to na które Pan/ Pani aplikuje. Aplikacja jest ważna przez 6 miesięcy.

CV(1/7)

W tym miejscu należy załączyć dokumenty do aplikacji

(docx, doc, rtf, txt, pdf, max 2 MB)


(docx, doc, rtf, txt, pdf, max 2 MB)


(docx, doc, rtf, txt, pdf, max 2 MB)


(docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, max 2 MB)


Przed naciśnięciem Podgląd należy wypełnić wszystkie pola oznaczone * .