Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine
on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme
puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja
ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin
liikevaihto vuonna 2018 oli 5,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300
henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on
Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.


Metsa Fibre

Metsä Fibre

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, bioenergian ja sahatavaran valmistaja, jonka
tuotemerkki selluliiketoiminnassa on Botnia ja sahatavarassa Nordic Timber.
Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija
sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2018 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,5 miljardia
euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä
Groupia.


Metsä Fibren yhteistyö yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa tuottaa useita opinnäytetöitä vuosittain.

Yrityksessämme on paikkoja eri alojen osaajille - opinnäytetyösi voi liittyä muun muassa tekniikkaan, tuotantoon, talouteen tai myyntiin ja markkinointiin.

Tarjoamme opinnäytetyöaiheita opintojen loppuvaiheessa oleville yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille.
Voit myös itse ehdottaa opinnäytetyöaihetta.

Otamme sinuun yhteyttä, mikäli meillä on tarjota sinulle sopivaa päättötyöaihetta.
Jätä hakemus oheisesta linkistä. Liitä mukaan ansioluettelosi.