Metsä Group har en ledande position inom hållbar bioekonomi och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. Vi fokuserar på virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa, kartong av färsk skogsfiber samt mjuk- och matlagningspapper. 2017 uppgick Metsä Groups omsättning till 5,0 miljarder euro och företaget sysselsätter cirka 9 100 personer. Koncernen är verksam i drygt 30 länder. Metsäliitto Cooperative är moderbolaget för Metsä Group och ägs av cirka 104 000 finska skogsägare.

Metsa Board

Metsä Board

Metsä Board är en ledande europeisk tillverkare av falskartong och vit liner av färsk träfiber. De lätta kartongerna har utvecklats för att passa perfekt för konsumenter, återförsäljare och livsmedelsbranschen. Den rena färskfiber som Metsä Board använder är en förnybar resurs med spårbart ursprung till de nordiska skogarna. Metsä Boards globala försäljningsnätverk ger service till kunder över hela världen, inklusive varumärkesägare, konverterare och grossister. 2017 uppgick Metsä Boards omsättning till 1,8 miljarder euro. Företaget sysselsätter cirka 2 350 personer. Metsä Board, en del av Metsä Group, är börsnoterat på Nasdaq i Helsingfors.

Metsä Board Husum är en integrerad kartong- och massafabrik som producerar falskartong, vit liner av nyfiber och blekt avsalumassa. Fabriken är belägen 3 mil nordöst om Örnsköldsvik och har idag ca 700 anställda.


 

SPONTANANSÖKAN METSÄ BOARD HUSUM

 
Om vi inte har någon ledig tjänst som passar ditt intresseområde kan du registrera din ansökan nedan för att anmäla ditt intresse för eventuella kommande tjänster. Hos oss finns tjänster inom ett flertal yrkesområden, vilket innefattar bland annat produktion, underhåll, administration och ekonomi.

 

Vi tror att en arbetsplats som karaktäriseras av mångfald sätter grunden för en mer kreativ och innovativ miljö. Vi arbetar därför med att öka vår mångfald och ser varje individs personliga och yrkesmässiga bakgrund som en tillgång.

 

Välkommen att lämna din ansökan tillsammans med ditt CV via länken nedan. Vi kommer eventuellt att kontakta dig framöver om vi har en passande tjänst för dig.