Chaufförer till Kamux Uppsala

Välkommen till elektroniska rekryteringsprocess!

Fint att du har valt att lämna in en arbetsansökan till oss. En del av fälten i arbetsansökan är obligatoriska och de är markerade med en asterisk.

De uppgifter som du gett i din ansökan behandlas konfidentiellt medan rekryteringsprocess pågår. Uppgifterna i register över arbetssökande grundar sig på de uppgifter som arbetssökandena har gett samt på intervjuanteckningar. Arbetssökandens uppgifter lämnas inte till utomstående utan arbetssökandens samtycke.

Bekanta dig med dataskyddsbeskrivningen här

Jag har bekantat mig med dataskyddsbeskrivningen och jag godkänner att de uppgifter som jag lämnar in, sparas.