Projektineuvoja Ensiharvennuksista energiaa biotalouteen -hankkeelle

Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen

Haemme Metsäkeskukseen

Projektineuvojaa Ensiharvennuksista energiaa biotalouteen -hankkeelle

Tehtävät

 • toteuttaa Ensiharvennuksista energiaa biotalouteen -hankkeen toimenpiteitä ja tavoitteita yhteistyössä projektipäällikön kanssa
 • metsäenergia-aiheisten tapahtumien ja koulutusten järjestäminen metsänomistajille ja toimijoille
 • energiapuuasioista tiedottaminen eri medioissa
 • edistää yhteistyöverkoston luomista energiapuualan yritysten, metsänhoitoyhdistysten ja metsäpalveluyrittäjien kesken
 • tekee hanketyön lisäksi metsän- ja luonnonhoidon asiakasneuvontaa

Odotamme hakijalta

 • tehtävään soveltuvaa koulutusta, esim. metsätalousinsinööri tai metsänhoitaja
 • metsätalouden ja -energian tuntemusta
 • yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja ja esiintymisvalmiutta
 • metsän- ja luonnonhoidon osaamista
 • valmiuksia työskennellä satunnaisesti myös iltaisin

Lisäksi arvostamme

 • kokemusta koulutustehtävistä ja tapahtumien järjestämisestä
 • Metsäkeskuksen tietojärjestelmien tuntemusta
 • kokemusta metsäpalveluista ja puunhankinnasta

Tehtävän palkkaus määräytyy Metsäkeskuksen työehtosopimuksen palkkaryhmän 6 mukaan, jonka peruspalkka on 2467,00 euroa. Lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaista palkanosaa.

Työsuhde on määräaikainen ajalle 1.9.2020 - 31.12.2021. Tehtävän sijoituspaikka on Kouvola tai Lappeenranta ja se tulee ottaa vastaan 1.9.2020 tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa elinkeinopäällikkö Jouni Väkevä puh. 050 570 2929.

Från: 2020-07-01
Till: 2020-08-06